Întâlnirea ministrului Mircea Dușa cu atașații apărării acreditați la București (Meeting of Minister Mircea Dușa with the Defence Attachees Accredited to Bucharest)

MInistrul Mircea Duºa împreunã cu ataºaþii militari acreditaþi la Bucureºti - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Mircea Duºa together with the defence atachees accredite to Bucahrest)

MInistrul Mircea Dușa împreună cu atașații militari acreditați la București - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Mircea Dușa together with the defence atachees accredite to Bucahrest)