Întâlnirea ministrului Mircea Dușa cu atașații apărării acreditați la București (Meeting of Minister Mircea Dușa with the Defence Attachees Accredited to Bucharest)

Aspect din timpul întâlnirii de la M.Ap.N. - foto Valentin Ciobârcã
(Meeting at the defence ministry)

Aspect din timpul întâlnirii de la M.Ap.N. - foto Valentin Ciobârcă
(Meeting at the defence ministry)