transpixel
transpixel Absolvenþii promoþiei de ingineri militari “Regele Ferdinand -150” a Academiei Tehnice Militare (Graduates of the "Regele Ferdinand -150” Year from the Military Technical Academy (MTAA)) - foto Valentin Ciobîrcã transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei la ceremonia de absolvire de la ATM (The Minister of National Defence Mircea Duºa addressing the audience during the graduation ceremony) - foto Valentin Ciobîrcã transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Comandantul ATM împreunã cu absolvenþii (MTA Commander and the graduates) - foto Valentin Ciobîrcã transpixel
transpixel
Absolvenții promoției de ingineri militari “Regele Ferdinand -150” a Academiei Tehnice Militare (Graduates of the "Regele Ferdinand -150” Year from the Military Technical Academy (MTAA)) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 462 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței la ceremonia de absolvire de la ATM (The Minister of National Defence Mircea Dușa addressing the audience during the graduation ceremony) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 579 ori.
Comandantul ATM împreună cu absolvenții (MTA Commander and the graduates) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 539 ori.
transpixel
transpixel Defilarea Gãrzii de Onoare (Gurad of Honor marching) - foto Valentin Ciobîrcã transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Ministrul Duºa alãturi de absolvenþi ºi cadre didactice de la ATM (Minister Duºa, graduates and professors from MTA) - foto Valentin Ciobîrcã transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Ministrul apãrãrii naþionale primeºte o diplomã de la ºefa de promoþie (The defence minister  receives a diploma from the top of the class student)  - foto Valentin Ciobîrcã transpixel
transpixel
Defilarea Gărzii de Onoare (Gurad of Honor marching) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 515 ori.
Ministrul Dușa alături de absolvenți și cadre didactice de la ATM (Minister Dușa, graduates and professors from MTA) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 590 ori.
Ministrul apărării naționale primește o diplomă de la șefa de promoție (The defence minister receives a diploma from the top of the class student) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 528 ori.
transpixel
transpixel Audienþã prezentã la ceremonia de la Academia Tehnicã Militarã (Audience present at the ceremony ay MTA) - foto Valentin Ciobîrcã transpixel
transpixel
Audiență prezentă la ceremonia de la Academia Tehnică Militară (Audience present at the ceremony ay MTA) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 490 ori.