Aniversarea Centrului de Excelență NATO în domeniul HUMINT - Oradea (The anniversary of the NATO HUMINT Centre of Excellence)

Aspect din timpul ceremoniei de la Oradea (Anniversary ceremony from Oradea)  - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul ceremoniei de la Oradea (Anniversary ceremony from Oradea) - foto Valentin Ciobîrcă