Concertul dedicat veteranilor de război și militarilor răniți în teatrele de operații (Concert dedicated to war veterans and military personnel wounded in theaters of operations)

Naistul Nicolae Voiculeþ, acompaniat de Orchestra România ºi de Muzica Reprezentativã a Ministerului Apãrãrii Naþionale - foto Valentin Ciobârcã
(Pan flute player Nicolae Voiculeþ accompanied by România Orchestra and the Representative Band of the Ministry of National Defence)

Naistul Nicolae Voiculeț, acompaniat de Orchestra România și de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale - foto Valentin Ciobârcă
(Pan flute player Nicolae Voiculeț accompanied by România Orchestra and the Representative Band of the Ministry of National Defence)