Concertul dedicat veteranilor de război și militarilor răniți în teatrele de operații (Concert dedicated to war veterans and military personnel wounded in theaters of operations)

Artiºti în finalul concertului - foto Valentin Ciobârcã
(Artists at the end of the concert)

Artiști în finalul concertului - foto Valentin Ciobârcă
(Artists at the end of the concert)