transpixel
transpixel Aspecte de la înhumarea rãmãºiþelor pãmânteºti ale militarilor români - foto Marius Vlãduþu (Burial of the earthly remanis of Romanian soldiers) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Ceremonia religioasã la Cimitirul de Onoare dedicat militarilor români cãzuþi la Stalingrad - foto Marius Vlãduþu (Religious ceremony at the Honorary Cemetery in memory of the Romanian soldiers who fell at Stalingrad) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Depunerea de coroane de catre  delegaþia Ministerului Apãrãrii Naþionale - foto Marius Vlãduþu (Wreath-laying by the delegation of the defence ministry) transpixel
transpixel
Aspecte de la înhumarea rămășițelor pământești ale militarilor români - foto Marius Vlăduțu (Burial of the earthly remanis of Romanian soldiers)
Vizualizat: 130 ori.
Ceremonia religioasă la Cimitirul de Onoare dedicat militarilor români căzuți la Stalingrad - foto Marius Vlăduțu (Religious ceremony at the Honorary Cemetery in memory of the Romanian soldiers who fell at Stalingrad)
Vizualizat: 135 ori.
Depunerea de coroane de catre delegația Ministerului Apărării Naționale - foto Marius Vlăduțu (Wreath-laying by the delegation of the defence ministry)
Vizualizat: 150 ori.
transpixel
transpixel Primirea Drapelului naþional de catre Elena Popescu, fiica unui militar român cãzut la Stalingrad - foto Marius Vlãduþu National Colors taken over by Elena Popescu, daughter of a Romanian soldier who died at Stalingrad transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Pãmânt strãmoºesc este pus în mormintele militarilor români - foto Marius Vlãduþu (Romanian soil is thrown in the graves of the Romanian soldiers) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Cimitir de Onoare  - foto Marius Vlãduþu (6.	Honorary cemetery) transpixel
transpixel
Primirea Drapelului național de catre Elena Popescu, fiica unui militar român căzut la Stalingrad - foto Marius Vlăduțu National Colors taken over by Elena Popescu, daughter of a Romanian soldier who died at Stalingrad
Vizualizat: 142 ori.
Pământ strămoșesc este pus în mormintele militarilor români - foto Marius Vlăduțu (Romanian soil is thrown in the graves of the Romanian soldiers)
Vizualizat: 138 ori.
Cimitir de Onoare - foto Marius Vlăduțu (6. Honorary cemetery)
Vizualizat: 140 ori.
transpixel
transpixel Cãºti ale militarilor români cãzuþi la Stalingrad - foto Marius Vlãduþu (Helmets of Romanian soldiers who died at Stalingrad) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Efecte ale militarilor români  - foto Marius Vlãduþu (Old remains of objects that belonged to the Romanian soldiers) transpixel
transpixel
Căști ale militarilor români căzuți la Stalingrad - foto Marius Vlăduțu (Helmets of Romanian soldiers who died at Stalingrad)
Vizualizat: 187 ori.
Efecte ale militarilor români - foto Marius Vlăduțu (Old remains of objects that belonged to the Romanian soldiers)
Vizualizat: 147 ori.