1 Decembrie - Ziua Națională a României (December 1st – The National Day of Romania)

Palatul Cotroceni  - Ministrul Mihnea Motoc ºi generalul Nicolae Ciucã în timpul videoteleconferinþei cu teatrele de operaþii -  foto Dragoº Asaftei
(Cotroceni Palace- Minister Mihnea Motoc and Lieutenant General Nicolae Ciucã during the videoconference with the theaters of operations)

Palatul Cotroceni - Ministrul Mihnea Motoc și generalul Nicolae Ciucă în timpul videoteleconferinței cu teatrele de operații - foto Dragoș Asaftei
(Cotroceni Palace- Minister Mihnea Motoc and Lieutenant General Nicolae Ciucă during the videoconference with the theaters of operations)