Aspect din timpul Zilei Distinºilor Vizitatori a exerciþiului multinaþional SABER GUARDIAN-16 - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul Zilei Distinșilor Vizitatori a exercițiului multinațional SABER GUARDIAN-16 - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 553 ori.
Aspect din timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 517 ori.
Aspect din timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 511 ori.
Aspect din timpul Zilei Distinºilor Vizitatori a exerciþiului multinaþional SABER GUARDIAN-16 - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul Zilei Distinșilor Vizitatori a exercițiului multinațional SABER GUARDIAN-16 - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 552 ori.