Aspect din timpul Zilei Distinºilor Vizitatori a exerciþiului multinaþional SABER GUARDIAN-16 - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul Zilei Distinșilor Vizitatori a exercițiului multinațional SABER GUARDIAN-16 - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 545 ori.
Aspect din timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 509 ori.
Aspect din timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 503 ori.
Aspect din timpul Zilei Distinºilor Vizitatori a exerciþiului multinaþional SABER GUARDIAN-16 - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul Zilei Distinșilor Vizitatori a exercițiului multinațional SABER GUARDIAN-16 - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 540 ori.