Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, împreunã cu  ministrul Apãrãrii al Republicii Moldova, Anatolie Șalaru - foto MApN
Ministrul Motoc a depus o jerbã de flori la monumentul domnitorului ªtefan cel Mare - foto MApN
Ministrul Motoc a depus o jerbã de flori la monumentul domnitorului ªtefan cel Mare - foto MApN
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, împreună cu ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Șalaru - foto MApN

Vizualizat: 242 ori.
Ministrul Motoc a depus o jerbă de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare - foto MApN
Vizualizat: 243 ori.
Ministrul Motoc a depus o jerbă de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare - foto MApN
Vizualizat: 207 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Mihnea Motoc, la ceremoniile organizate cu prilejul sãrbãtoririi Zilei Independenþei Republicii Moldova - foto MApN
Ministrul Motoc a asistat la Parada militarã, în cadrul cãreia au defilat ºi un pluton de militari ai Brigãzii 30 Gardã din Bucureºti, precum și un detașament format din membri ai asociației de reconstituire istoricã "Tradiția Militarã", echipați în uniforme ale armatei române din timpul Primului Rãzboi Mondial - foto MApN
Defilarea unui pluton de militari ai Brigãzii 30 Gardã din Bucureºti - foto MApN
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, la ceremoniile organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenței Republicii Moldova - foto MApN
Vizualizat: 218 ori.
Ministrul Motoc a asistat la Parada militară, în cadrul căreia au defilat și un pluton de militari ai Brigăzii 30 Gardă din București, precum și un detașament format din membri ai asociației de reconstituire istorică "Tradiția Militară", echipați în uniforme ale armatei române din timpul Primului Război Mondial - foto MApN
Vizualizat: 208 ori.
Defilarea unui pluton de militari ai Brigăzii 30 Gardă din București - foto MApN
Vizualizat: 193 ori.
Defilarea unui pluton de militari ai Brigãzii 30 Gardã din Bucureºti - foto Ministerul Apãrãrii al Republicii Moldova
Defilarea unui pluton de militari ai Brigãzii 30 Gardã din Bucureºti - foto Ministerul Apãrãrii al Republicii Moldova
Aspect de la ceremoniile organizate cu prilejul sãrbãtoririi Zilei Independenþei Republicii Moldova - foto Ministerul Apãrãrii al Republicii Moldova
Defilarea unui pluton de militari ai Brigăzii 30 Gardă din București - foto Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Vizualizat: 131 ori.
Defilarea unui pluton de militari ai Brigăzii 30 Gardă din București - foto Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Vizualizat: 141 ori.
Aspect de la ceremoniile organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenței Republicii Moldova - foto Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Vizualizat: 150 ori.