Vizita ministrului francez al apărării (The French Defence Minister’s visit to Romania)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale (Official talks ) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul discuțiilor oficiale (Official talks ) - foto Valentin Ciobîrcă