Repetiții pentru Parada militar„ de 1 Decembrie

27 noiembrie - Tehnicã militarã la repetiția generalã din Piața Arcul de Triumf - foto Eugen Mihai

27 noiembrie - Tehnic„ militar„ la repetiția general„ din Piața Arcul de Triumf - foto Eugen Mihai