Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Croației la București (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of Croatia to Bucharest)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks)