Șeful apărării din Estonia, la sediul M.Ap.N. (The Estonian Chief of Defence Visits Romania)

Aspect din timpul convorbirilor între ministrul apãrãrii naționale și generalul eston - foto Petrica Mihalache 
(The two delegations during the official talks)

Aspect din timpul convorbirilor între ministrul apărării naționale și generalul eston - foto Petrica Mihalache
(The two delegations during the official talks)