Exercițiul multinațional NOBLE JUMP 2017

Aspect din Poligonul Cincu - foto Nicușor Comãnescu
(Cincu shooting range)

Aspect din Poligonul Cincu - foto Nicușor Comănescu
(Cincu shooting range)