Festivitățile de absolvire ale promoțiilor 2017 "Mărăști, Mărășești, Oituz - 100"

Ministrul apãrãrii naționale, Adrian Țuțuianu, alãturi de ªeful Statului Major General, General Nicolae Ciucã la festivitatea de absolvire de la ªcoala Militarã de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri a Forþelor Terestre „Basarab I” din Piteºti - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, alături de Șeful Statului Major General, General Nicolae Ciucă la festivitatea de absolvire de la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” din Pitești - foto Valentin Ciobîrcă