Festivitățile de absolvire ale promoțiilor 2017 "Mărăști, Mărășești, Oituz - 100"

Nicolae Nasta, Secretar de stat ºi ºef al Departamentului pentru relaþia cu Parlamentul 
ºi informare publicã la festivitatea de la Brașov
 - foto MApN

Nicolae Nasta, Secretar de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul
și informare publică la festivitatea de la Brașov
- foto MApN