Munteanu Codrin-Dumitru
Secretar General

Date personale:

Data naşterii: 08.08.1975;
Locul naşterii: Covasna, judeţ Covasna;
Naţionalitate: română;
Stare civilă: căsătorit, 2 copii.

Educaţie:

2013 - Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul securităţii şi apărării naţionale  „Securitate şi bună guvernare” / Certificat de atestare a competenţelor profesionale, Universitatea Naţională de Apărare, Colegiul Naţional de Apărare
2005-2010 – Doctor/ ştiinţe administrative, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică;
2000 - 2003 – Studii academice postuniversitare în ştiinţe administrative, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică;
1994 - 1998 – Licenţiat in drept, Universitatea „George Bariţiu” Braşov, Facultatea de Drept (licenţă susţinută la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept);
1989 - 1993 – Bacalaureat/ Asistent medical, Grup Şcolar Sanitar Braşov.

Formare:

2018- Auditor intern în sectorul public;
2009, iunie – Certificat de absolvire program de perfecţionare, Centrul Zonal Cluj - Napoca de perfecţionare a pregătirii pentru managementul situaţiilor de urgenţă;
2007, august – Certificat de absolvire program de perfecţionare, Descentralizarea şi deconcentrarea la nivelul administraţiei publice, Institutul Naţional de Administraţie;
2006, mai – iunie – Certificat de participare la cursul : „Administration, the state and the economy in Germany”, Academia Federală de Administraţie Publică (BAKöV) – Germania;
2005 - Diplomă de absolvire a „Programului de formare specializată în administraţia publică, cu durata de un an, destinat înalţilor funcţionari publici”, Institutul Naţional de Administraţie;
2004, octombrie – Mentor de stagiu pentru viitorii manageri publici, Institutul Naţional de Administraţie;
2004, ianuarie - iunie – Formator (lector programe de formare funcţionari publici), Institutul Naţional de Administraţie;
2003, octombrie - 2004, mai – Permis european de conducere a computerului (ECDL Certificate), E.C.D.L. România & ATIC;
2003, mai – Certificat de absolvire program de perfecţionare, Institutul Naţional de Administraţie – C.R.F.C.A.P.L. Sibiu;
2002, octombrie – Certificat de absolvire program de perfecţionare, Institutul Naţional de Administraţie;
2001, octombrie – Certificat de absolvire program de perfecţionare, Legalitatea actului administrativ şi contenciosul administrativ, Institutul Naţional de Administraţie.

Experienţă profesională:

30.01.2013 - prezent – secretar general;
2018 - prezent Membru în Comisia de concurs pentru recrutarea înalților funcționari publici;
2015 - prezent – Reprezentant AGA C.N. Romtehnica S.A.
2014 - prezent – Preşedintele Consiliului de administraţie SC Uzina Mecanică Plopeni SA
2012-2015 – Membru în Comisia pentru evaluarea înalților funcționari publici;
2012 - 2013 – prefect, judeţul Covasna; 
2010 - 2012 – inspector guvernamental, Secretariatul General al Guvernului;
2009 - 2010 – prefect, judeţul Covasna;
2008 - 2009 – subprefect, Municipiul Bucureşti;
2008 - subprefect, judeţul Covasna;
2001 - 2008 – director executiv, Direcţia verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, resurse umane şi relaţii cu publicul, Instituţia Prefectului – judeţul Covasna;
2000 - 2001 – consilier juridic, Instituţia Prefectului – judeţul Covasna.

Activitate didactică:

2016 – prezent – lector asociat, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, Facultatea de Administraţie Publică;
2003 - 2015 – lector asociat, Universitatea Babeş – Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării – Extensia Academică Sf. Gheorghe; 
2015  – lector Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Facultatea de Securitate şi Apărare (suspendat conform art. 304., alin. 6, din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011)
2007 decembrie; 2007 noiembrie; 2006 noiembrie – decembrie; 2005 martie – aprilie; 2004 – lector, Institutul Naţional de Administraţie;
2007 iunie – lector, Institutul Naţional de Administraţie, C.R.F.C.A.P.L. Cluj – Napoca, Program de perfecţionare: „Proceduri administrative specifice administraţiei publice locale”; 
2004 – lector, Institutul Naţional de Administraţie, Programul Young Professional Scheme – modulul legislaţie.

Stagiu militar:

Satisfăcut, în perioada aprilie-octombrie 1999.

Limbi străine cunoscute:

Limba engleză

Lucrări, studii, articole de specialitate şi participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice în domeniul dreptului şi administraţiei publice

1. Procesul optanților unguri. Mărturii documentare din arhivele Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Franceze (editor coord.) – Editura Stefanida, București, 2018.
2. Crucea – Slăvitul semn de biruință în războiul de întregire a României. 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri (coord.) – Editura Monitorul Oficial, București, 2018.
3. Administraţia Publică Teritorială – Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.
4. Introducere în studiul dreptului administrativ – Editura Status, Miercurea Ciuc, 2007.
5. Procedura administrativă necontencioasă specifică vânzării-cumpărării de terenuri agricole în extravilan, publicat în volumul conferinţei Procedura administrativă necontencioasă, organizată de Societatea Academică de ştiinţe Administrative, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti 2016.
6. Reconfigurări strategice în spaţiul de securitate. Ciber spaţiu şi ordinea de stat (coautor), publicat în volumul conferinţei Securitatea Naţională, Europeană şi Euroatlantică, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 2015.
7Rolul administraţiei publice privind apărarea naţională, în timp de pace, la mobilizare şi pe timp de război, publicat în volumul conferinţei Administraţia publică în situaţii de criză, organizată de Societatea Academică de Ştiinţe Administrative, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti 2014.
8. Sistemul naţional de management al situaţiilor de Urgenţă – misiune şi regim administrativ, publicat în volumul conferinţei Administraţia Publică între misiuni şi constrângeri bugetare - dimensiuni juridice şi manageriale, organizată de Societatea Academică de Ştiinţe Administrative, Ad. Wolters Kluver, Bucureşti 2014.
9. Consideraţii generale referitoare la proiectul de lege privind Statutul minorităţilor naţionale din România – Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, 2011. 
10. Bună administrare, discriminare şi non-discriminare în aplicarea prevederilor referitoare la dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică, publicat în volumul Consolidarea capacităţii administrative în contextul bunei guvernări, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2011 – Workshop organizat de S.N.S.P.A., în parteneriat cu Societatea Academică de Ştiinţe Administrative (S.A.S.A.), 2011. 
11. Administraţia publică teritorială şi mediul politic – Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, 2010.
12. Administrarea dreptului de folosire a limbii minorităţilor naţionale de către unele autorităţi ale administraţiei publice locale din judeţele Covasna şi Harghita, publicatîn volumul Bună administrare: de la viziune la acţiune, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2011, Workshop organizat de S.N.S.P.A., în parteneriat cu Societatea Academică de Ştiinţe Administrative (S.A.S.A), 2010. 
13.  Evaluarea Performanţelor Profesionale ale Prefecţilor. Analiză comparativă România – Franţa, publicat în volumul Dreptul la o bună administrare – între dezbatere doctrinară şi consacrare normativă, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2010 la Workshop organizat de S.N.S.P.A., în parteneriat cu Societatea Academică de Ştiinţe Administrative (S.A.S.A), 2009. 
14. Administraţia Publică Teritorială între eficientizare şi politizare,publicat în Caietul ştiinţific nr. 11/2009, Editura Universul Juridic. Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” Sibiu, 2009. 
15. Administraţia ca putere publică, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 2 (20)/2007.
16. Raporturi şi relaţii specifice administraţiei publice, publicatîn Publicaţia Conferinţei internaţionale „Dezvoltare regională şi multiculturalitate în U.E.”, Tg. Mureş, 26 – 27.10.2007, vol. I, Editura Risoprint Cluj-Napoca, 2007.
17. Sistemul administrativ şi organizarea administrativ teritorială, publicat în Anuarul ştiinţific al Extensiei universitare Sf. Gheorghe, Facultatea de administraţie publică, Universitatea Babes Bolyai, Editura Status, 2007.
18. Structuri şi mecanisme de dezvoltare intercomunitară, publicat în Caietul ştiinţific nr. 8-2006, Editura Burg, Sibiu. Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” , 19 – 20 mai 2006. 
19. Instituţia Prefectului  dimensiuni şi perspective, publicat în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 1(16) / 2006.  

Declaraţie de avere și interese