MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE 

Etapa I:

Înscrierea la curs se face pe baza următoarelor documente:
- Scrisoare de recomandare din partea conducătorului instituţiei de presă
- Formularul de înscriere şi Angajamentul de respectare a programului individual;
- Un material de presă despre militari, structuri militare sau activităţi organizate de Ministerul Apărarii Naţionale publicat/difuzat în ultimul an.

Documentele se transmit prin fax la numărul 021-319.56.98 sau e-mail corespondentiderazboi@mapn.ro în perioada 02-31 mai (ora 10:00) 2023.

 

 

Etapa II:

Dupa incheierea procesului de selecție, pe timpul perioadei dintre comunicarea rezultatelor selecției și prezentarea la locul de desfașurare a cursului, jurnaliștii selecționați vor completa Chestionarul medical.
In ziua de prezentare la locul de desfășurare a cursului jurnaliștii cursanți vor aduce Chestionarul medical completat și o Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, cu avizul "Apt medical pentru efectuarea de activităţi ce necesită eforturi fizice".
In aceeași zi, jurnaliștii cursanți vor semna Angajamentul privind respectarea regulilor de bază și Convenția privitoare la renunţarea la compensaţii şi despăgubiri.


Documentele sunt obligatorii, completarea și semnarea acestora validează participarea jurnaliștilor la curs.


 

Persoană de contact:
- Col. Renato Nadolu (telefon: 021-319.56.11 )
e-mail: corespondentiderazboi@mapn.ro

 


 

 

 


Linkuri aditionale

© 2024 Ministerul Apărării Naţionale - Website realizat şi administrat de Direcţia informare şi relaţii publice
Actualizare: 25.02.2024