Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Locotenent-colonel Cristinel Ghiga

 


Comunicat nr. 587


COMUNICAT


Joi, 25 noiembrie a.c., între orele 8.30 și 16.00, la Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, din Universitatea Națională de Apărare, se va desfășura sesiunea anuală de comunicări științifice cu tema „Surse de instabilitate la nivel global și regional. Implicații pentru România”. Au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Protecție și Pază, cercetători științifici, cadre didactice, atașați militari acreditați la București, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale și ai mass-media.
Pe parcursul lucrărilor sesiunii vor fi abordate probleme de actualitate privind mediul de securitate, sursele de instabilitate, amenințări și provocări în zona Balcanilor și în bazinul Mării Negre, fenomenele de terorism și crimă organizată transfrontalieră, aspecte referitoare la managementul crizelor, securitatea României etc.

Reprezentanții mass-media acreditați la M.Ap.N. sunt invitați la activitate. Informații suplimentare pot fi obținute de la doamna Irina Cucu, telefon 0745.996.201.


Biroul de Presa al M.Ap.N.