Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Lt.col.Liviu Flutur

 


Comunicat nr. 35


PRECIZARE


Referitor la proiectul de Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării și de forțele armate străine staționate pe teritoriul României, Ministerul Apărării face următoarele precizări:

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, cu modificările și completările ulterioare, este actul normativ cadru care stabilește, la nivel național, categoriile de arme și muniții, precum și condițiile în care acestea pot fi deținute, purtate și folosite.

Ministerul Apărării a fost desemnat să elaboreze reglementările subsecvente Legii nr. 295/2004, având în vedere atât faptul că regimul deținerii, portului, utilizării și operațiunilor cu arme și dispozitive militare se stabilește prin legi speciale, cât și particularitățile atribuțiilor care revin Armatei României, conform Programului de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru anul 2007.

Ca urmare, la nivelul instituției militare a fost întocmit proiectul de lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării și de forțele armate străine staționate pe teritoriul României.

Conform acestui proiect, condițiile în care cadrele militare în activitate pot purta armamentul din dotare în afara serviciului vor fi cuprinse într-un ordin comun al ministrului apărării și al ministrului internelor și reformei administrative.

Pornind de la prezumția potrivit căreia, în timpul executării atribuțiilor de serviciu, cadrele militare în activitate sunt în drept să dețină și să poarte armele și munițiile cu care sunt dotate de unitățile din care fac parte, Ministerul Apărării apreciază că, pentru perioadele din afara serviciului, aceeași categorie de persoane este suficient de responsabilă pentru a purta pistolul din dotare sau armamentul achiziționat personal, fără a fi necesară eliberarea unui permis de armă de către organele de poliție.

Faptul că militarii urmează să aibă posibilitatea de a deține armament în condițiile de mai sus nu înseamnă, implicit, că îl pot utiliza altfel decât cu respectarea legislației naționale, deoarece, în caz contrar, cei în cauză sunt responsabili în fața legii ca orice alt cetățean. O astfel de posibilitate a existat și până în anul 2004, când a fost adoptată Legea 295/2004.

Referitor la posibilitatea acordată membrilor forțelor armate străine aflați pe teritoriul național, proiectul propus precizează că folosirea armamentului și munițiilor din dotare se face în condițiile stabilite pentru militarii români, în afara cazurilor în care statul trimițător are reguli mai restrictive referitoare la uzul de armă.

Această prevedere este în concordanță cu prevederile Legii 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, precum și cu prevederile Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951. Conform acestor reglementări apare necesitatea ca militarii să posede arme și muniții numai în condițiile autorizării prin ordin, care nu va fi emis decât cu rigoarea necesară justificării unei astfel de măsuri.

Precizăm că unul dintre obiectivele supunerii dezbaterii publice a proiectului de Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării și de forțele armate străine staționate pe teritoriul României este acela de a elimina posibilitatea unor interpretări care să conducă la comiterea unor abuzuri. Ca urmare, Ministerul Apărării apreciază orice sugestie formulată pe marginea acestui proiect.
Biroul de Presă al Ministerului Apărării