Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Lt.col.Leonard Mocanu, 0744 359 491

 


Comunicat nr. 47


Activitate de autoevaluare la Statul Major GeneralStatul Major General a desfășurat miercuri, 20 februarie, în prezența ministrului apărării, activitatea de autoevaluare a stării structurilor din compunere și din subordine în anul 2007.

Șeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin, a precizat în deschidere că indicatorii evaluați reprezintă sinteza activității desfășurate de categoriile de forțe și de celelalte structuri din subordine și că un astfel de bilanț este organizat pentru prima dată la SMG.

Șefii direcțiilor și structurilor independente din Statul Major General au prezentat și au evaluat activitatea din aria lor de competență, evidențiind realizările și minusurile înregistrate și propunând căi și măsuri de creștere a performanțelor la nivel organizatoric și acțional. Conform materialelor prezentate, în domeniul managementului resurselor umane, 2007 a fost primul an în care Armata României a fost încadrată numai cu militari profesioniști, aproximativ 5.000 de tineri optând pentru cariera de soldat voluntar. Totodată, au existat aproximativ 2.000 de plecări prin demisie, în mare parte către alte instituții din sistemul național de apărare. În anul 2008, Armata României are drept obiectiv îndeplinirea Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind redimensionarea structurilor de comandă la nivel central și completarea deficitelor de ofițeri, maiștri militari și subofițeri la eșaloanele inferioare.

2007 a fost un an de vârf în domeniul operaționalizării forțelor, iar participarea militarilor români la operații internaționale s-a făcut în baza angajamentelor asumate de statul român. În domeniul stării operaționale, se impune păstrarea unor standarde ridicate în activitatea de evaluare a structurilor. Baza materială a instrucției necesită refacere, remodelare și adaptare la standardele actuale, iar lecțiile învățate în special din teatrele de operații trebuie să fie integrate eficient în regulamente, manuale și dispoziții.

Sprijinul logistic a beneficiat, în 2007, de îmbunătățirea cadrului normativ, care a fost adaptat la cerințele NATO și ale Uniunii Europene. Gradul de asigurare a fost apreciat drept mulțumitor, în comparație cu situația din anii precedenți și cu nivelul resurselor alocate. Una dintre problemele majore ale acestui domeniu este menținerea unor substituții cu tehnică având performanțe inferioare celor cerute de standardele NATO. Deși în 2007 au fost distruse, prin eforturi proprii și prin unități economice, peste 5.500 t de muniții și materiale periculoase, cantitățile aflate încă în depozitare vor fi delaborate doar în baza unui program multianual, care să prevadă resurse financiare suficiente și un cadru legislativ adecvat.

A fost evidențiat numărul mare de accidente de circulație cu autoturisme proprietate personală în care au fost implicați militari și angajați ai Armatei și s-a subliniat necesitatea prevenirii evenimentelor rutiere.

Concluziile vorbitorilor au reliefat rolul esențial al resursei umane și avantajele profesionalizării acesteia. În urma intervențiilor participanților, a reieșit că obiectivele anului 2008 trebuie tratate cu realism și responsabilitate.

Ministrul apărării a mulțumit pentru eforturile întregului personal în 2007, a arătat că 2008 va fi un an cel puțin la fel de dificil și a evidențiat rolul comunicării dintre eșaloane, ca factor decisiv în creșterea eficienței actului de comandă. El s-a referit la necesitatea asigurării complementarității structurilor militare, a accentuat asupra faptului că cifrele de școlarizare pentru instituțiile militare de învățământ trebuie corelate cu nevoile Armatei și a subliniat că trebuie folosită experiența cadrelor care au participat la misiuni internaționale sau au fost încadrate în structuri de reprezentare.

La activitate au participat generali și ofițeri din Statul Major General și din structurile subordonate acestuia.Biroul de Presă al Ministerului Apărării