Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Maior Constantin Spînu

 


Comunicat nr. 145


Precizări


Referitor la informațiile din presă cu privire la hrănirea personalului militar și civil din M.Ap.N., purtătorul de cuvânt al M.Ap.N. este împuternicit să facă următoarele precizări:

1. Conducerea M.Ap.N. nu a dispus și nu are în vedere luarea de măsuri care să afecteze drepturile de hrană pentru personalul militar și civil sau sistemul actual de hrănire (prin forțe proprii sau prin servicii externalizate).

2. Conform normativelor în vigoare, hrănirea prin sistem externalizat reprezintă una dintre modalități și nu o obligație pentru unitățile militare.

3. Pentru încadrarea în limitele bugetului aflat la dispoziție, Statul Major al Forțelor Terestre a luat unele măsuri organizatorice, în ceea ce privește asigurarea hrănirii personalului, astfel:
a. Continuarea sistemului de hrănire externalizată în instituțiile militare de învățământ, de instruire, și în unitățile militare încadrate cu personal navigant;
b. Derularea în continuare a contractelor ferme încheiate de unitățile militare din subordine cu agenții economici;
c. Sistarea temporară a sistemului de hrănire externalizată în unitățile în care termenele contractelor au expirat sau acestea se aflau în faza de negociere sau renegociere, urmând ca hrănirea să se asigure prin forțe proprii.

Măsurile luate de SMFT nu afectează drepturile de hrană pentru personalul militar și civil.


Biroul de presă