Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Mr. Cezar Stroe

 


Comunicat nr. 393


Ziua Departamentului pentru Armamente


Armata României sărbătorește duminică, 8 noiembrie, Ziua Înzestrării Armatei, la împlinirea a 92 de ani de existență a Departamentului pentru Armamente, structura specializată din Ministerul Apărării Naționale.

Înființat în anul 1917, Departamentul pentru Armamente și-a schimbat de 12 ori denumirea și forma de organizare până în anul 2001 (din "Ministerul materialelor de Război" în "Ministerul Armamentului" sau din "Direcția Generală a Înzestrării" în "Departamentul pentru producția de apărare și înzestrarea armatei" etc.), adaptându-se continuu la necesitățile de înzestrare ale Armatei României, generate de procesul de reorganizare și restructurare parcurs de aceasta.


Ca urmare a acestui proces, structura organizatorică a serviciului de înzestrare al armatei a cunoscut o dinamică diversă, atingând dimensiunea maximă în perioada 1938-1944, când, pe lângă structura militară de conducere și gestionare a înzestrării, a cuprins și fabrici și uzine specializate, destinate exclusiv susținerii producției de război. De-a lungul timpului, la comanda structurii de înzestrare au fost numiți generali, amirali sau politicieni de renume, dintre care trebuie amintiți Vintilă I.C. Brătianu, între 1917-1918 și Gheorghe Tătărescu, în perioada 1934-1937.

Domeniul armamente implică evaluarea nevoilor de înzestrare, marketing, activități legate de proiectare, cercetare, dezvoltare, testare, producție, standardizare, asigurarea calității, finanțare, procurare, managementul contractelor încheiate, sprijin logistic inițial și alte activități, servicii, proceduri și resurse stabilite ca fiind necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Ministerului Apărării Naționale, având la bază ciclul de viață al materialului militar.

În prezent, Departamentul pentru Armamente este o structură modernă aflată în plin proces de adaptare la noile necesități ale Armatei României, generate de procesul de reorganizare și restructurare pe care îl parcurge aceasta în integrarea sa în structurile NATO, având responsabilități clare și precise pe linia dezvoltării de tehnică și înzestrării Armatei. Pentru realizarea misiunii sale, departamentul urmărește, totodată, întărirea relațiilor bilaterale pe domenii tehnico-militare cu țări membre NATO, partenere, precum și cu alte state, contribuind astfel la întărirea cooperării internaționale în domeniul armamentelor.


Biroul de presă