Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Lt. col. Petrică CRAIOVEANU, tel. 0723.551.602

 


Comunicat nr. 426


Reuniunea Comitetului interministerial pentru implementarea Acordului de Acces


Centrul de Coordonare și Monitorizare a Implementării Acordului de Acces (CCMIA) din cadrul Departamentului pentru Politica de Apărare și Planificare al Ministerului Apărării Naționale, a organizat joi, 10 decembrie, reuniunea ordinară a Comitetului interministerial constituit în baza HG 565/2007 completată cu HG 456/2008, pentru implementarea Legii nr. 268 din 29 iunie 2006 cu privire la Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României (Acordul de Acces).

Reuniunea a fost condusă de președintele Comitetului interministerial, Viorel Oancea, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Politica de Apărare și Planificare din cadrul Ministerului Apărării Naționale. La eveniment au participat secretari de stat și alți reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor publice din arcul guvernamental cu atribuții în implementarea prevederilor Acordului de Acces.

Au fost prezentate concluziile și propunerile reieșite în urma desfășurării Comitetului Mixt româno-american, care a avut loc la București, în perioada 9-10 noiembrie 2009.

De asemenea, în cadrul reuniunii, oficialii din ministerele și instituțiile participante au prezentat stadiul îndeplinirii, în domeniile proprii de responsabilitate, a obligațiilor ce decurg din Acordul de Acces și aranjamentele de implementare ale acestuia, precum și modalități de rezolvare a unor disfuncționalități apărute în procesul de implementare.


Biroul de presă