Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 28


COMUNICAT DE PRESĂ


Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea a participat marți, 9 februarie 2010, la ședința Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială din Senat, unde s-a dezbătut un Raport suplimentar comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006, privind statutul soldaților și gradaților voluntari.

În urma discuțiilor din comisie și a analizării propunerilor, s-a considerat oportună și necesară introducerea și modificarea unor articole din textul legii, pentru eliminarea ambiguităților existente, în sensul reglementării statutului și obligațiilor militare la nivel profesionist al soldaților și gradaților voluntari, în acord cu drepturile de care aceștia se cuvine să beneficieze. În prezent, soldații și gradații voluntari, deși îndeplinesc misiuni specifice, atât pe timp de pace, cât și pe timp de război, inclusiv prin participarea la misiuni de menținere a păcii în teatrele de operații în afara teritoriului statului român, nu pot fi asimilați cadrelor militare, în consecință nu pot beneficia de unele drepturi acordate acestora, constituind un corp distinct de personal militar, cu statut propriu.

"Propunerile discutate și aprobate astăzi, în absolut consens, vin să facă o reparație socială. Este vorba despre măsuri menite să corecteze o situație cu care această categorie de militari profesioniști se confruntă în prezent.
Este corect ca această categorie de militari, cea mai numeroasă în cadrul forțelor armate și care îndeplinește îndatoririle militare un mare număr de ani, să beneficieze de dispozițiile legislației privind recunoașterea vechimii în serviciul militar, pensionarea, acordarea de despăgubiri în caz de accidente produse în timpul pregătirii profesionale sau în îndeplinirea misiunilor în zonele de operații. A fost absolută nevoie să facem acest lucru pentru ca acești oameni să beneficieze de pensii și de toate celelalte drepturi, asemenea cadrelor militare. Astfel se face dreptate și mă bucur că toți am contribuit la această decizie, fără ca politicul să aibă vreo implicare. Și mă refer la deputații George Scutaru, Eugen Bejinariu, Marian Sârbu, senatorul Cristian Rădulescu, premierul Emil Boc - toți am fost de acord în susținerea acestor măsuri", a apreciat ministrul Gabriel Oprea.

Potrivit reglementărilor propuse în Raportul comun, pentru îndeplinirea serviciului militar ca soldați și gradați voluntari, pot fi recrutați și angajați cetățenii cu vârste între 18 și 45 de ani, care îndeplinesc normele și criteriile stabilite de ministerele și serviciile de resort. Modul de selecționare, instruire, specialitățile militare și funcțiile în care aceștia vor fi angajați, precum și modul de ținere a evidenței acestora se stabilesc de ministerele și serviciile de resort.

Vechimea în serviciu, în calitate de gradat voluntar, este considerată vechime în serviciul militar și se ia în calcul la stabilirea pensiei, conform prevederilor Legii nr. 164/2001, privind pensiile militare de stat.

De asemenea, soldații și gradații voluntari beneficiază de încadrarea în condiții deosebite, speciale și alte condiții ale activității pe care o desfășoară sau a locului de muncă unde lucrează, conform legislației aplicabile cadrelor militare în activitate. Perioada în care soldații și gradații voluntari participă la misiuni în afara teritoriului statului român se consideră dublu în calculul vechimii în serviciul militar. Stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii în perioada 24 decembrie 2006 și până la intrarea în vigoare a Legii constituie vechime în serviciu și se valorifică la stabilirea pensiei, conform Legii nr. 164/2001, privind pensiile militare de stat.

Soldații și gradații militari care au fost trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare, în baza prevederilor art. 45, alin. (1), lit. a) - e), g), h) și m) vor beneficia de măsurile de protecție socială și reconversie profesională în condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru cadrele militare.

Raportul comun prevede că soldații și gradații voluntari trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare în baza prevederilor art. 45 alin.(1), lit. c) și d) vor beneficia gratuit de asistență medicală și medicamente în condițiile prevăzute la art. 26 din Legea nr. 80/1995, privind statutul cadrelor militare. Cei încadrați într-un grad de invaliditate, potrivit prevederilor legale, vor beneficia de pensie de invaliditate, conform dispozițiilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat.

Soldații și gradații voluntari sau urmașii acestora, după caz, vor beneficia de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului militar sau a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, în condițiile stabilite de lege pentru cadrele militare în activitate. Despăgubirile vor fi suportate din bugetul Ministerului Apărării Naționale.

"Am susținut în mod deosebit creșterea vârstei maxime de recrutare a soldaților și gradaților voluntari de la 40 la 45 de ani și acordarea de drepturi similare - pensii în sistemul militar și posibilitatea reconversiei profesionale. Potrivit proiectului legislativ, de la vârsta de 40 de ani la 60 de ani aceste persoane au dreptul la reconversie profesională ca și celelalte cadre militare. De asemenea, Ministerul Apărării Naționale are în vedere și alte proiecte legislative pentru aceste cadre militare tinere", a declarat ministrul apărării la sfârșitul ședinței.


Biroul de presă