Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 47


COMUNICAT DE PRESĂ


Autoevaluarea activității Departamentului pentru relația cu Parlamentul și informare publică pe anul 2009 s-a desfășurat miercuri, 24 februarie, în prezența ministrului apărării naționale Gabriel Oprea, a secretarului de stat Mihail Vasile-Ozunu și a reprezentanților conducerii structurilor centrale ale ministerului.

În cadrul activității a fost prezentat modul de îndeplinire a principalilor indicatori stabiliți pentru anul 2009, apreciindu-se că Departamentul, care funcționează ca o structură de sinteză și de interfață cu celelalte instituții ale armatei și cu societatea civilă, și-a îndeplinit obiectivele asumate pentru anul evaluat în condiții corespunzătoare, potrivit încadrării, dotării și susținerii logistice asigurate.

Obiectivele fixate pentru Departamentul pentru relația cu Parlamentul și informare publică pentru anul 2010, vizează, în principal, îndeplinirea programului legislativ și asigurarea unei asistențe juridice de calitate, perfecționarea cadrului organizatoric de funcționare a acestei structuri, reducerea birocrației, creșterea vitezei pe fluxul informațional și îndeplinirea sarcinilor. Totodată, se va pune un accent deosebit pe îndeplinirea măsurilor pentru creșterea calității vieții personalului și administrarea eficientă a patrimoniului M.Ap.N.

Ministrul Gabriel Oprea a apreciat activitatea și rezultatele obținute în anul 2009 de personalul Departamentului pentru relația cu Parlamentul și informare publică și de cel din structurile subordonate sau aflate în coordonare: "Consider că această structură are un rol foarte important în funcționalitatea de ansamblu a instituției militare. Mă refer aici la asigurarea asistenței juridice și reprezentarea intereselor M.Ap.N., relaționarea organismului militar cu Parlamentul, autoritățile publice, organizațiile neguvernamentale și, nu în ultimul rând, cu cetățeanul român contribuabil, care trebuie să fie informat despre modul în care cheltuiește Armata banul public pentru îndeplinirea misiunilor sale constituționale".

Ministrul Gabriel Oprea a apreciat că, în ciuda unor deficultăți generate de o finanțare scăzută, specialiștii departamentului au integrat și rezolvat cu profesionalism activități complexe, care acoperă un larg spectru de competențe, de la activitatea de armonizare a actelor normative cu prevederile legislației Uniunii Europene, la asistența juridică acordată pentru încheierea acordurilor tehnice în vederea cooperării cu forțele armate străine, la identificarea și soluționarea adecvată a problemelor sociale ale personalului, până la gestionarea regimului juridic al patrimoniului imobiliar al M.Ap.N. și coordonarea activității de asistență medicală și sanitar-veterinară în armată.

Trecând în revistă obiectivele funcționale ale Departamentului pentru anul 2010, ministrul apărării naționale a insistat pe componenta creșterii calității vieții personalului, care va trebui să fie pe primul plan, arătând că Departamentul gestionează domenii sensibile, a căror rezolvare poate avea rezultate relevante în creșterea nivelului de trai și, în general, în motivarea personalului activ și în rezervă, factori deosebit de importanți pentru consolidarea coeziunii sistemului militar, în ansamblul său.

De asemenea, coordonarea cu eficiență a măsurilor de creștere a calității vieții personalului a fost apreciată ca fiind un aspect foarte important în ecuația rezolvării stringente a problemelor cu care se confruntă oamenii din sistem, răniții din teatrele de operații, familiile eroilor, veteranii de război: "Trebuie să promovăm în ritm susținut proiectele legislative care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale militarilor, rezolvarea problemelor sociale ale soldaților și gradaților voluntari și nu numai, eliminarea tratamentului diferențiat între diferitele categorii de militari, practic inițiative legislative cu impact direct asupra condiției personalului".

Ministrul Gabriel Oprea a asigurat personalul încadrat la Departamentul pentru relația cu Parlamentul și informare publică de întregul sprijin pentru realizarea tuturor proiectelor Departamentului, astfel încât misiunile Armatei României să fie îndeplinite cu succes.


Biroul de presă