Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 51


COMUNICAT DE PRESĂ


Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea și șeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, s-au întâlnit joi, 25 februarie, la sediul M.Ap.N., cu atașații apărării (militari, aero și navali) acreditați în România.

Ministrul Gabriel Oprea a prezentat un tablou cuprinzător al priorităților politicii de apărare și de cooperare internațională. De asemenea, a prezentat și perspectiva privind intensificarea colaborării cu corpul atașaților apărării acreditați în România, care constituie o resursă esențială a Ministerului Apărării Naționale, cu un rol central în comunicarea cu aliații și statele partenere.

În acest sens, ministrul a arătat că politica de securitate și apărare a României este bazată pe principiul securității colective și al cooperării internaționale în domeniul apărării, ministerul român al apărării acordând o importanță deosebită dialogului, cooperării și acțiunilor concertate la nivel regional și internațional.

Domnul Gabriel Oprea a subliniat că țara noastră va continua să fie parte a eforturilor internaționale de luptă împotriva terorismului, prin participarea în mod activ la operațiile desfășurate de organizațiile internaționale, prin sprijinirea acțiunilor de combatere a proliferării armelor de distrugere în masă și prin susținerea operațiilor de stabilizare și reconstrucție. "Atât la nivelul NATO, cât și al UE, România s-a manifestat ca membru activ și aliat de nădejde, îndeplinindu-și angajamentele asumate prin participarea în teatrele de operații conduse de către cele două organizații," a precizat ministrul apărării naționale în acest context.

Referindu-se la prioritățile pe dimensiunea apărării, ministrul Gabriel Oprea a arătat că acestea derivă din statutul țării noastre de membră a NATO și UE, având ca element de referință procesul continuu de transformare și adaptare a forțelor armate la evoluțiile mediului de securitate internațional. Acest statut impune definirea, promovarea și protejarea intereselor de securitate ale României atât în context aliat și european, cât și în plan regional și bilateral.

"În vederea consolidării rolului României în NATO și Uniunea Europeană, continuăm să fim preocupați de avansarea procesului de reformă a organismului militar, prin dezvoltarea unor capacități de apărare credibile, moderne și eficiente. Poziționarea României într-o zonă strategică de importanță majoră a determinat asumarea responsabilă a unui rol activ în promovarea stabilității și securității în regiune," a precizat ministrul apărării.

Gabriel Oprea a apreciat că Ministerul Apărării Naționale al României și-a dezvoltat în ultimii ani relațiile bilaterale cu forțele armate ale țărilor cu care împărtășește valori comune sau interese convergente, menționând în acest context numărul crescut de state cu care România a încheiat parteneriate speciale de cooperare.

De asemenea, ministrul apărării a reliefat importanța eficientizării modului de utilizare a resurselor, în special prin focalizarea cooperării pe dimensiunea operațională, în domeniul pregătirii și instruirii trupelor, precum și în cel al învățământului militar.


Biroul de presă