Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 52


COMUNICAT DE PRESĂ


În prezența ministrului apărării naționale Gabriel Oprea și a reprezentanților conducerii structurilor centrale ale ministerului, s-a desfășurat joi, 25 februarie, autoevaluarea activității Departamentului pentru armamente pe anul 2009.

În cadrul analizei, locțiitorul șefului Departamentului pentru armamente, generalul de brigadă ing. Cătălin-Adrian Moraru, a prezentat modul de îndeplinire a principalilor indicatori de performanță din domeniile de responsabilitate ce revin Departamentului pentru armamente, respectiv stadiul programelor și contractelor de achiziții la sisteme și echipamente complexe, utilizarea resurselor alocate, coordonarea activității de cercetare-dezvoltare și a învățământului superior tehnic, asigurarea calității și condițiilor de metrologie și standardizare tehnică, precum și controlul specific pentru importurile și exporturile de produse speciale.

Ministrul Gabriel Oprea a apreciat activitatea și rezultatele obținute de personalul Departamentului, modul de îndeplinire a obiectivelor și a indicatorilor evaluați, precum și activitatea generală desfășurată în anul 2009.

Domnul Gabriel Oprea a precizat că, în actualul context, Departamentul are o misiune complexă și dificilă, pentru atingerea standardelor, mereu crescânde, de asigurare a interoperabilității și compatibilității cu aliații și partenerii noștri atât în țară, cât și în teatrele de operații, precum și în menținerea cadenței cu progresul rapid al tehnologiei pe plan internațional. Referindu-se la situația de criză economico-financiară pe care o parcurge țara noastră, ministrul a accentuat asupra faptului că aceasta determină reprioritizarea și chiar reeșalonarea unor obiective și, mai mult decât atât, identificarea acelor metode și instrumente care să permită utilizarea cu eficiență maximă a resurselor de care dispune bugetul de stat.

"Ne preocupă în mod deosebit desfășurarea cu prioritate a programelor de înzestrare ce presupun achiziții destinate dotării trupelor din teatrele de operații, pentru asigurarea tuturor condițiilor desfășurării acțiunilor de luptă și pentru ridicarea gradului de siguranță și protecție a vieții militarilor noștri pe timpul îndeplinirii misiunilor", a afirmat ministrul apărării.

Domnul Gabriel Oprea a arătat că prioritatea numărul 1 a Departamentului pentru armamente și a Ministerului Apărării Naționale, în ansamblul său, este interesul național, iar dotarea cu tehnica și echipamentele cele mai performante este deosebit de importantă pentru îndeplinirea misiunilor de către luptătorii noștri, în condițiile unei interoperabilități și compatibilități ridicate cu aliații și partenerii noștri.

Trecând în revistă domeniul coordonării politicilor de achiziții, Gabriel Oprea a precizat că se impune sprijinirea procesului de restructurare, modernizare și privatizare a industriei de apărare prin colaborarea specialiștilor departamentului la perfecționarea cadrului juridic aferent acestui domeniu cu cel din UE și NATO, implicarea în continuare a operatorilor economici în realizarea programelor de modernizare a înzestrării armatei, cooperarea acestora cu agențiile NATO și firmele străine, precum și prin acțiuni de promovare a produselor specifice la export.

Ministrul apărării naționale a asigurat personalul prezent de sprijinul său în realizarea proiectelor și a exprimat convingerea că modul de acțiune implementat până acum în formarea și pregătirea specialiștilor și determinarea acestora pentru lucrul bine făcut sunt elemente esențiale în asigurarea, menținerea și dezvoltarea capabilităților Armatei României, în care Departamentul pentru armamente are un rol fundamental.


Biroul de presă