Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 58


COMUNICAT DE PRESĂ


Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea a prezentat, în ședința Guvernului de marți, 9 martie, proiectul de Hotărâre privind declasificarea unor informații secrete de stat emise de Ministerul Apărării Naționale. Executivul a aprobat Hotărârea, ca urmare a faptului că dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia siguranța națională, apărarea țării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat.

Prin actul normativ adoptat, se vor declasifica informațiile clasificate secrete de stat, nivel strict secret și secret, care au fost identificate ulterior adoptării H.G. nr. 94/2010 pentru declasificarea unor informații secrete de stat emise de Ministerul Apărării Naționale, cuprinse în dosarul 97/P/1990, aflat la Secția Parchetelor Militare, pentru care emitenții/deținătorii și-au dat acordul privind declasificarea lor.

Astfel, vor fi declasificate și ultimele documente, aparținând Ministerului Apărării Naționale, solicitate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de către Asociația 21 Decembrie 1989.

Hotărârea a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, ale art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 și art. 20 alin. (1) lit. b) din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare. Instituțiile și autoritățile publice care au în gestiune copii ale documentelor prevăzute, vor lua măsuri în consecință, conform legii.
x x x
Asociația 21 Decembrie 1989 a depus la Curtea Europeană a Drepturilor Omului o plângere referitoare la Dosarul nr. 97/P/1990 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Parchetelor Militare, cunoscut și sub numele de "Dosarele Revoluției".

Ministerul Afacerilor Externe a solicitat Parchetului să pună la dispoziția Asociației documentele necesare formulării de către membrii acesteia a apărărilor în fața Curții.

Întrucât unele din documentele respective sunt clasificate secret de serviciu sau secret de stat, Parchetul a solicitat Ministerului Apărării Naționale declasificarea documentelor în cauză.

Declasificarea informațiilor clasificate secret de stat se face prin Hotărâre de Guvern.


Biroul de presă