Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 73


COMUNICAT


Academia Tehnică Militară a primit miercuri, 31 martie, în cadrul unei festivități ce a avut loc la sediul instituției, diploma care atestă calificativul "grad de încredere ridicat", în urma evaluării instituționale externe a calității educației realizată de Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

La activitate au fost prezenți, alături de personalul Academiei, locțiitorul șefului Statului Major General pentru Operații, general-maior Valeriu Nicuț, locțiitorul șefului Departamentului pentru armamente, general de brigadă ing. Cătălin-Adrian Moraru, și reprezentanți ai instituției evaluatoare, ARACIS.

Generalul de brigadă ing. Cătălin-Adrian Moraru a prezentat mesajul ministrului apărării naționale Gabriel Oprea, prin care se aduc mulțumiri corpului profesoral, studenților și întregului personal al Academiei Tehnice Militare pentru importantul rezultat obținut în procesul de evaluare.

"Academia Tehnică Militară și-a câștigat, în decursul timpului, prin dascălii și absolvenții săi, un binemeritat prestigiu în rândul instituțiilor de învățământ superior militar, fiind o citadelă a învățământului politehnic, o instituție cunoscută și recunoscută în spațiul universitar național și internațional. Această evaluare este cu atât mai importantă, cu cât aici se pregătesc viitorii ingineri care vor activa nu numai în unitățile din Ministerul Apărării Naționale, ci și în întreg sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională", se arată în mesajul ministrului Gabriel Oprea.

Trecând în revistă realizările Academiei Tehnice Militare, ministrul Oprea a apreciat, în mesajul său, faptul că studenții acestei instituții dobândesc, în prezent, o formare complexă, care permite adaptarea eficientă atât la cerințele structurilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională din România, ca țară membră a NATO și a Uniunii Europene, cât și la cele ale societății civile din spațiul european.

"Pașii importanți făcuți de Academie în modernizarea învățământului și în deschiderea către societatea civilă trebuie continuați prin adaptarea planurilor de învățământ la cerințele de interoperabilitate, cu instruirea desfășurată în instituțiile similare din țările membre ale Alianței Nord-Atlantice," a precizat, în mesaj, ministrul apărării naționale.

* * *
Prin rezultatul obținut în domeniul fundamental "științe inginerești" Academia Tehnică Militară devine a doua instituție de învățământ superior militar care a primit calificativul maxim din partea ARACIS, după Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanța.

În cursul anului trecut, Academia Tehnică Militară s-a clasat pe locul trei în topul universităților tehnice din România, în urma studiului University Ranking elaborat de revista Capital și Compania Germană Kienbaum Management Consultants, care a realizat clasificarea instituțiilor de învățământ superior după rigorile științifice, prin măsurarea gradului de încredere și satisfacție față de oferta educațională a universităților românești.

Academia Tehnică Militară este o instituție militară de învățământ superior acreditată să desfășoare studii universitare de licență, masterat și doctorat în domeniul fundamental "științe inginerești".


Biroul de presă