Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 92


PRECIZĂRI


Referitor la unele informații apărute în ultimele zile în mass-media, cu privire la Muzeul Aviației, Ministerul Apărării Naționale face următoarele precizări:

Muzeul Aviației nu se va desființa și nici nu se va muta din spațiile în care funcționează în prezent. Muzeul Aviației este o instituție de prestigiu, cu tradiție, iar actuala locație corespunde pe deplin cerințelor sale de desfășurare a activităților pentru care este destinat.

"În calitatea mea de director al acestei instituții, infirm categoric orice informație eronată care se vehiculează în legătură cu incertitudinea funcționării în continuare a Muzeului Aviației în această locație," a declarat comandorul Adrian Ilie, directorul Muzeului Aviației.

"Suprafața muzeistică actuală a instituției nu va suferi modificări. Muzeul, cu valorosul său patrimoniu, va rămâne un punct de atracție pentru publicul larg, iubitor de cunoașterea glorioaselor tradiții ale aripilor românești, devenite în acest an centenare. Nu s-a pus niciodată problema mutării sau desființării Muzeului Aviației și nici măcar a restrângerii activității sale. Muzeul Aviației a fost înființat pentru cinstirea iluștrilor înaintași ai aripilor românești și pentru reîntregirea patrimoniului național al realizărilor de prestigiu din domeniul aeronautic," a precizat directorul muzeului.

În prezent, specialiștii MApN, ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și ai administrației locale a Sectorului 2 al Capitalei caută soluții prin care, fără a fi afectată activitatea muzeului, să poată fi utilizată o suprafață de teren excedentară din cazarma în care funcționează muzeul, pentru construirea de locuințe ANL, din care 30-40% să fie repartizate personalului Forțelor Aeriene Române.

Ministrul apărării naționale, domnul Gabriel Oprea, cunoaște, prin prisma funcțiilor deținute în administrația publică, problemele cu care se confruntă autoritățile locale în realizarea unor proiecte regionale sau locale, cu impact social și de interes public și sprijină, potrivit competențelor, astfel de proiecte. Ministrul Oprea consideră absolut necesare proiectele menite să răspundă nevoilor comunităților, dar și nevoilor militarilor.

Programul ANL, apreciat de cetățenii români, se adresează în primul rând tinerilor și persoanelor care realizează venituri mici, de aceea MApN sprijină aceste proiecte, cu beneficii directe în special pentru personalul său aflat la începutul carierei.

În acest sens, se află în derulare un proiect privind construcția de locuințe, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și cu autoritățile locale din cel puțin 25 de garnizoane, în care sunt identificate imobile sau părți din imobile disponibile, și unde MApN nu mai desfășoară activități, potrivit nevoilor proprii cuprinse în Strategia de transformare a armatei.

Până în prezent, au fost efectuate demersuri în câteva garnizoane din țară (Brașov, Buzău, Lugoj, Lipova, Călărași, Piatra Neamț, Zalău, Timișoara, Târgu Mureș ș.a.), privind încheierea unor acorduri cu autoritățile publice locale, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.

În fiecare dintre aceste situații, conducerea Ministerului Apărării Naționale urmărește ca, prin sprijinul acordat autorităților locale, să fie rezolvate, pe baza acordurilor încheiate, și problemele reale ale militarilor din aceste garnizoane, care țin de asigurarea condițiilor de locuit sau de muncă, astfel încât, de un procent cuprins între 20 și 40%, din numărul locuințelor realizate prin programe ANL, să beneficieze și tinerii militari.

Precizăm că orice solicitare de la autoritățile administrației publice locale, de transfer al unor imobile disponibile, aflate în administrarea ministerului, este analizată punctual de către specialiștii MApN, în colaborare cu cei ai autorității care solicită transferul, pentru armonizarea punctelor de vedere și identificarea soluțiilor legale, realiste și viabile. Ulterior, solicitarea este prezentată comisiilor de specialitate din MApN și din Statul Major General, pentru formularea avizului. Pentru solicitările care obțin avizul favorabil, MApN înaintează Executivului proiecte de hotărâre de Guvern, însoțite de note de fundamentare, în vederea realizării transferului conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.


Biroul de presă