Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 130


PRECIZĂRI


În Ministerul Apărării Naționale, închirierea imobilelor și terenurilor din patrimoniul ministerului nu este atributul ministrului, ci al structurilor care le au în administrare. În cazul clădirilor și terenurilor aferente Stadionului Steaua, închirierea acestora este în responsabilitatea unității specializate, respectiv Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" (CSA "Steaua").
Ca urmare a derulării, în perioada septembrie-decembrie 2009, a licitației privind închirierea Stadionului Steaua, care cuprinde clădiri și terenuri în suprafață totală de peste 90.000 m.p., aflate în proprietatea statului și administrarea M.Ap.N. prin CSA "Steaua", SC Fotbal Club Steaua București SA a consimțit, prin oferta depusă, să achite lunar o chirie în valoare de 21.600 Euro, care a fost stabilită de către un expert autorizat în domeniu. Din echivalentul în lei al acestei sume, 50 la sută se varsă la bugetul de stat și 50 la sută se virează CSA "Steaua".

Potrivit contractului încheiat pentru perioada 07.01.2010-07.01.2014, SC Fotbal Club Steaua București SA are obligația contractuală să achite lunar suma aferentă chiriei, iar în cazul în care societatea comercială (chiriașul) întârzie plata chiriei mai mult de 60 de zile, contractul de închiriere se consideră reziliat de drept, fără somație și fără a apela la instanțele judecătorești.
Precizăm că, în momentul de față, SC Fotbal Club Steaua București SA înregistrează întârzieri la plată mai mari de 60 de zile, având datorii ce reprezintă chiria neachitată pentru lunile martie, aprilie 2010 și penalitățile aferente, în prezent contractul de închiriere fiind reziliat. Totodată, chiriașul mai are de achitat utilități restante către CSA "Steaua", în cuantum de aproximativ 20.000 lei.

Referitor la informația apărută în presă marți, 18 mai, potrivit căreia M.Ap.N. ar fi mărit la 65.000 Euro suma pe care o are de plătit SC Fotbal Club Steaua București SA, precizăm foarte clar că, pe timpul derulării contractului, CSA "Steaua" nu a modificat clauzele contractului și nici nu a mărit cuantumul chiriei.

Potrivit art. 249 alin. (3) și art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, "Pentru clădirile/terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri/teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri/teren".

Astfel, conform raportului nr. 23.483/2010, privind rezultatul inspecției fiscale elaborat de Primăria Sectorului 6 - Serviciul public pentru finanțe publice locale, ca urmare a solicitării Curții de Conturi a României, a fost stabilită o sarcină fiscală ce revine chiriașului SC Fotbal Club Steaua București SA, pentru anii fiscali 2005-2010, reprezentând taxa pe clădiri, respectiv taxa pe terenuri.

Facem precizarea că orice litigiu pe tema impozitului și taxelor datorate statului de către SC Fotbal Club Steaua București SA nu este de competența M.Ap.N. - CSA "Steaua", ci a organelor statului cu atribuții în administrarea fiscală și a serviciilor finanțelor publice locale.

În concluzie, afirmațiile și acuzațiile făcute recent la adresa ministrului apărării naționale și a Ministerului Apărării Naționale sunt cel puțin hazardate și hilare, total lipsite de un fundament real și legal.


Biroul de presă