Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 131


COMUNICAT DE PRESĂ


Stadionul din Ghencea, aflat în proprietatea publică a statului și administrarea M.Ap.N. prin Clubul Sportiv al Armatei "Steaua", a fost, încă de la darea sa în folosință, în anul 1974, gazda clubului Steaua București și a echipei sale de fotbal. Steaua este un simbol al Armatei și al milioanelor de români care îndrăgesc fotbalul.

Ministerul Apărării Naționale nu respinge colaborarea cu Societatea Comercială a domnului George Becali, atâta vreme cât această colaborare se derulează în condiții de legalitate. Prin urmare, atunci când Societatea Comercială își va achita datoriile către clubul Armatei, conform obligațiilor prevăzute în contractul de închiriere, colaborarea poate fi reluată, prin încheierea, în condițiile legii, a unui nou contract, astfel încât echipa de fotbal Steaua București să joace în continuare pe stadionul din Ghencea.

Domnul George Becali, prin declarațiile sale publice, a încercat să creeze o falsă problemă și să arunce responsabilitatea rezilierii contractului către instituția Armatei. Pentru a permite opiniei publice să aibă o imagine clară asupra situației actuale, precizăm faptul că, la data de 17 mai 2010, Societatea Comercială (în calitate de chiriaș) înregistra către Clubul Sportiv al Armatei următoarele datorii:
- 178.847 lei contravaloarea chiriilor aferente lunilor martie și aprilie;
- 42.139 lei penalități de întârziere la plata chiriei;
- 52.778 lei contravaloarea utilităților neachitate;
- 1.964 lei penalități întârziere la plata utilităților.

Precizăm că M.Ap.N., prin CSA "Steaua", a manifestat bună credință în derularea acestui contract, notificând SC Fotbal Club Steaua București SA, prin cinci adrese, în perioada 26 aprilie-17 mai 2010, cu privire la sumele datorate reprezentând chiria, utilitățile și penalitățile de întârziere, precum și la iminența rezilierii contractului, în cazul neonorării obligațiilor de plată a chiriei pe timp de două luni consecutiv, așa cum părțile au convenit prin semnarea contractului.

În data de 17 mai 2010, Societatea Comercială a domnului George Becali a răspuns acestor notificări succesive, printr-o adresă, în care specifică, printre altele, că "denunță unilateral contractul nr. A-7220/23.12.2009, începând cu data de 01.03.2010".

Reiterăm faptul că, în Ministerul Apărării Naționale, închirierea imobilelor și terenurilor din patrimoniul ministerului nu este atributul ministrului, ci al structurilor care le administrează. În cazul clădirilor și terenurilor aferente Stadionului Steaua, responsabilitatea revine Clubului Sportiv al Armatei "Steaua".

Ca urmare a derulării, în perioada septembrie-decembrie 2009, a licitației privind închirierea Stadionului Steaua, care cuprinde clădiri și terenuri în suprafață totală de peste 90.000 m.p., aflate în proprietatea statului și administrarea M.Ap.N., prin Clubul Armatei, SC Fotbal Club Steaua București SA a consimțit, prin oferta depusă, să achite lunar o chirie în valoare de 21.600 Euro, care a fost stabilită de către un expert autorizat în domeniu.

Referitor la o altă problemă, legată de plata unor taxe locale, invocată în declarațiile de presă ale patronului echipei de fotbal Steaua, facem din nou precizarea că potrivit art. 249 alin. (3) și art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, "pentru clădirile/terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri/teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri/teren".

Conform raportului nr. 27009/13.04.2010, încheiat de Primăria Sectorului 6 București - Serviciul public pentru finanțe publice locale, ca urmare a solicitării Curții de Conturi a României, a fost stabilită o sarcină fiscală în valoare totală de 5.737.812,89 lei pentru anii fiscali 2005-2009, la care se adaugă suma de 1.070.197,67 lei pentru semestrul I al anului 2010, cu titlu de taxe și impozite pe clădiri și terenuri, ce revine chiriașului SC Fotbal Club Steaua București SA.

Menționăm, încă o dată, că orice litigiu pe tema impozitului și taxelor datorate altor instituții de către SC Fotbal Club Steaua București SA nu este de competența M.Ap.N. - CSA "Steaua", ci a organelor statului cu atribuții în administrarea fiscală și a serviciilor finanțelor publice locale.

Orice alte scenarii vehiculate sunt pure ficțiuni, lipsite de fundament legal și aduc prejudicii de imagine Armatei României și statului român.


Biroul de presă