Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 154


COMUNICAT DE PRESĂ


Centrul de Coordonare și Monitorizare a Implementării Acordului de Acces (CCMIA), din cadrul Departamentului pentru politica de apărare și planificare al Ministerului Apărării Naționale, a organizat marți, 22 iunie, la sediul M.Ap.N., reuniunea semestrială a Comitetului interministerial constituit în baza H.G. nr. 565/2007, completată cu H.G. nr. 456/2008, pentru implementarea Legii nr. 268/2006 cu privire la Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României (Acordul de Acces).

Reuniunea a fost condusă de președintele Comitetului interministerial, Viorel Oancea, secretar de stat pentru politica de apărare și planificare în Ministerul Apărării Naționale. La eveniment au participat secretari de stat și alți reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor publice cu atribuții în implementarea prevederilor Acordului de Acces.

Au fost prezentate concluziile și propunerile reieșite în urma desfășurării reuniunii Comitetului Mixt România-SUA care a avut loc la București, în data de 14 iunie 2010. De asemenea, oficialii din ministerele și instituțiile participante au prezentat modul de îndeplinire, în domeniile proprii de responsabilitate, a cerințelor ce decurg din Acordul de Acces și aranjamentele de implementare ale acestuia.

Totodată, a fost făcută o informare despre constituirea, în cadrul Departamentului pentru politica de apărare și planificare, a secretariatului tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legătura cu forțele armate străine, în baza Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, a H.G. nr. 806/2009 privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru legătura cu forțele armate străine și a Ordinului ministrului apărării naționale nr. M 54/2010.


Biroul de presă