Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 223


COMUNICAT DE PRESĂ


Conducerea Ministerului Apărării Naționale întreprinde toate demersurile instituționale, inclusiv la nivel parlamentar, pentru ca, în această perioadă economică dificilă prin care trece țara noastră, reglementarea sistemului de pensii militare și recalcularea lor să nu afecteze cadrele militare care și-au dedicat întreaga viață slujirii țării, sub jurământ militar, printr-o muncă plină de greutăți și riscuri.

În acest context, ministrul apărării naționale, domnul Gabriel Oprea, a semnat Ordinul nr. M.101 din 23 august a.c., pentru aplicarea, în Ministerul Apărării Naționale, a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.101 este în primul rând menit să înlăture un circuit birocratic nedrept, pe care pensionarii militari trebuiau să îl parcurgă în procesul de recalculare a pensiilor, astfel încât efortul în acest demers va reveni instituției militare. Prin organizarea mai multor grupuri de lucru și consultări cu specialiștii din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și cu reprezentanții asociațiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere, M.Ap.N. a identificat o soluție corectă, care reflectă deopotrivă respectul pentru pensionarii militari și pentru activitatea desfășurată de aceștia în cadrul Armatei Române și în slujba statului român.

Alături de această inițiativă, eforturile M.Ap.N. pentru menținerea la același nivel, în urma recalculării, a pensiilor militare mai mici de 3000 de lei, sunt un semnal ferm de susținere a drepturilor pensionarilor militari. Ministrul apărării naționale consideră că statul trebuie să își respecte obligațiile față de militari, de pensionarii militari și veteranii de război, așa cum aceștia au slujit țara, în virtutea jurământului militar. Acest principiu a constituit punctul de plecare în demersurile privind drepturile militarilor, pensionarilor militari și veteranilor de război și va sta în continuare la baza oricăror inițiative și acțiuni ale ministerului în acest domeniu.

Prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.101 se simplifică procedura de obținere a adeverințelor de venit și se statuează responsabilități pentru structurile din M.Ap.N. implicate în procesul de recalculare a pensiilor. Conform art. 2 din Ordin, "în vederea obținerii documentelor doveditoare necesare recalculării pensiilor militare de stat, beneficiarii se adresează centrului militar zonal/județean/de sector pe a cărui rază domiciliază sau unde au fost luați în evidență la data trecerii în rezervă, completând cererea prevăzută în anexa nr. 1".

Potrivit acestei prevederi, procesul de eliberare a adeverințelor de venit se va desfășura prin centrele militare zonale/județene/de sector, fapt care vine în sprijinul pensionarilor militari, astfel încât să nu fie necesar ca aceștia să se adreseze, pentru obținerea adeverințelor, fiecăreia dintre unitățile militare unde au lucrat. La centrele militare, beneficiarii vor depune cererea și vor certifica datele din actele doveditoare, dacă în timpul perioadei de activitate au fost încadrați numai în unități ale Ministerului Apărării Naționale. Modul de obținere a adeverințelor de venit, pentru cazurile particulare ale cadrelor militare care au lucrat în unități din afara M.Ap.N. sau au fost detașate la alte instituții este, de asemenea, reglementat în art. 2.

Potrivit art. 3 din Ordin, "unitățile militare deținătoare de arhivă și depozitul central/depozitele intermediare de arhivă vor asigura culegerea și transmiterea, în format electronic, a datelor necesare recalculării pensiilor militare".

Unitățile militare deținătoare de arhivă, depozitul central/depozitele intermediare de arhivă, care eliberează copiile după documentele arhivate, și centrele militare care eliberează adeverințele în vederea recalculării pensiilor poartă întreaga răspundere cu privire la valabilitatea și corectitudinea acestora.

Ordinul definește "veniturile realizate lunar" care fac obiectul adeverințelor de venit și categoriile de solde/retribuții/sporuri/indemnizații/alte elemente salariale care intră în această noțiune.

La stabilirea stagiului de cotizare se are în vedere vechimea în serviciu și, după caz, vechimea în muncă valorificată în ultima decizie de pensie, până la data încheierii procesului de recalculare, potrivit prevederilor art. 8-10 din Legea nr.119/2010.

În anexele la Ordinul nr. M.101 sunt prezentate modelul de cerere prin care pensionarii militari se adresează comandanților centrelor militare, modelul de corespondență între unitățile militare cu atribuții în recalcularea pensiilor, precum și modelul de adeverință salarială.

Ministrul apărării naționale, domnul Gabriel Oprea, rămâne preocupat de sprijinirea pensionarilor militari în procesul de recalculare a pensiilor și de reglementare a acestui domeniu, astfel încât cadrele militare în rezervă și în retragere să fie tratate cu prețuirea, demnitatea și onoarea cu care acestea și-au servit Patria sub Drapel.


Biroul de presă