Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 77


COMUNICAT DE PRESĂ


Ministerul Apărării Naționale va implementa o nouă concepție de asigurare a hrănirii personalului armatei și de organizare a sistemului de pază al unităților militare. În prezent, hrănirea militarilor și paza unităților se realizează cu personal de specialitate al armatei și prin operatori economici de profil, pe baza unor contracte de prestări servicii.

Această nouă concepție, elaborată de specialiștii instituției la inițiativa conducerii Ministerului Apărării Naționale, vizează îmbunătățirea acestor tipuri de servicii și va conduce la reducerea cheltuielilor, în contextul în care situația economică a țării și bugetul alocat armatei impun adoptarea de măsuri concrete pentru utilizarea cu eficiență maximă a resurselor financiare bugetare. Procesul de implementare a concepției va debuta în luna iunie 2011, se va realiza etapizat și va fi finalizat în anul 2014.

Pentru atingerea obiectivelor stabilite, vor fi înființate două filiale specializate în activități de pază și hrănire ale Companiei Naționale ROMTEHNICA SA, companie aflată în coordonarea M.Ap.N., care vor înlocui, treptat, operatorii economici ce asigură în prezent respectivele servicii de pază și de hrănire, pe măsură ce derularea contractelor cu aceștia va înceta. Se va obține, în acest mod, o reducere a cheltuielilor cu circa 20 - 25 la sută.

Activitatea celor două filiale ale CN ROMTEHNICA SA se va desfășura în regim de autofinanțare, fără a implica alocarea de fonduri din bugetul M.Ap.N.

Conducerea Ministerului Apărării Naționale a dispus, în anul 2010, efectuarea unei analize temeinice a modului de realizare a hrănirii personalului și de asigurare a pazei unităților prin prestări de servicii din partea unor firme private.

Principalele probleme constatate au fost legate de costuri, de calitatea serviciilor prestate în baza contractelor încheiate și de disfuncționalități apărute în activitatea de hrănire a efectivelor, îndeosebi cu ocazia desfășurării exercițiilor, taberelor de instrucție și aplicațiilor militare, fapt care ar putea avea repercusiuni grave în situații de mobilizare sau război.

Trecerea unităților militare din Armata României la hrănirea în sistem propriu, prin filiala specializată a CN ROMTEHNICA SA, reprezintă o strategie pe termen lung, care se va desfășura în trei etape.

În prima etapă, pentru aproximativ 200 de unități militare în care își desfășoară activitatea circa 26.000 de militari, se vor asigura centralizat, printr-o singură achiziție publică, produsele agroalimentare necesare acestor unități.

La începutul lunii iunie a.c., CN ROMTEHNICA SA va publica în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) anunțul de participare pentru încheierea acordului-cadru de achiziție a produselor agroalimentare. Procedura de atribuire a acordului-cadru, pentru o durată de 15 luni, va fi licitația deschisă. Ulterior, vor fi încheiate contracte subsecvente, de către bazele logistice din subordinea categoriilor de forțe ale armatei și a comandamentelor, pentru furnizarea produselor agroalimentare care fac obiectul acordului-cadru.

În etapa a doua, care va debuta la începutul anului 2012, filiala specializată a CN ROMTEHNICA SA va prelua activitatea de hrănire în instituțiile militare de învățământ și în bazele de instrucție, după finalizarea derulării contractelor de prestări servicii cu operatorii economici de profil, și va asigura produsele agroalimentare pentru celelalte unități militare.

Etapa finală de implementare a proiectului va începe în luna ianuarie a anului 2014. Filiala specializată va asigura hrănirea în regim de cantină sau catering pentru toate unitățile Armatei României, în locațiile unde acestea își desfășoară activitatea, și care nu au un sistem propriu de hrănire.

Înființarea structurii specializate de pază și intervenție a CN ROMTEHNICA SA va crea noi locuri de muncă, acestea putând fi ocupate de soldați și gradați voluntari trecuți în rezervă sau scoși din evidențele militare din motive neimputabile lor și soldați și gradați rezerviști voluntari, categorii de personal care dețin un nivel bun de pregătire militară generală și de specialitate, o parte dintre aceștia desfășurând activități în structuri destinate executării serviciului de pază și intervenție.

Filiala specializată va prelua, treptat, paza și intervenția la obiectivele M.Ap.N., pe măsură ce contractele de prestări servicii cu operatorii economici de profil vor înceta.

Sisteme similare de pază a obiectivelor militare și de asigurare a hrănirii personalului sunt implementate și în cadrul armatelor altor state membre NATO, prin agenții sau companii aflate în subordinea ministerelor apărării din respectivele țări.


Biroul de presă