Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 16


COMUNICAT DE PRESĂ AL FLOTILEI 71 AERIANĂ


Consiliul de judecată al ofițerilor din Flotila 71 Aeriană din Câmpia Turzii, întrunit în ședință, în data de 6 februarie, pentru a analiza abaterile de la ordinea și disciplina militară comise de locotenentul Gheorghe Alexandru, a constatat că ofițerul este vinovat de încălcarea prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și a altor prevederi ale regulamentelor militare și a propus trecerea în rezervă a acestuia, în conformitate cu dispozițiile art. 85 lit. j) din Legea nr. 80/1995.

Faptele pentru care locotenentul Gheorghe Alexandru a fost găsit vinovat de către Consiliul de judecată al ofițerilor din Flotila 71 Aeriană sunt următoarele:
- participarea în data de 23.01.2012 la mitingul/demonstrația din Piața Universității-Municipiul București, faptă interzisă de prevederile art. 29, lit. g) din Legea nr. 80/1995 și prevăzută de art. 2, lit. d) din "R.G.-8, Regulamentul consiliilor de judecată";
- purtarea uniformei militare pe timpul participării, în data de 23.01.2012, la mitingul/demonstrația din Piața Universității-Municipiul București, cu nerespectarea prevederilor coroborate ale art. 89, alin. (1) din "R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate" și art. 3, alin. (2) din Dispoziția șefului Statului Major General nr. SMG-13/02.02.2011 privind unele reguli pentru portul uniformelor militare, faptă prevăzută de art. 2, lit. e) din R.G.-8;
- neînștiințarea comandantului despre deplasarea și în alte localități pe timpul părăsirii garnizoanei pe data de 23.01.2012, respectiv în municipiul București, încălcând astfel prevederile art. 122, alin. (7), din R.G.-1, faptă prevăzută de art. 2, lit. e) din R.G.-8;
- acordarea de interviuri și declarații reprezentanților mass-mediei civile, fără a păstra echidistanța politică a armatei și fără aprobarea comandantului unității, și, totodată, furnizarea unor informații exceptate de la liberul acces, respectiv denumirea funcției și a structurii unde se găsește aceasta, conform prevederilor art. 12, lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu nerespectarea dispozițiilor art. 65, alin. (1), lit. d) și e) din "Instrucțiunile privind activitatea de informare și relații publice în Ministerul Apărării Naționale", aprobate prin Ordinul nr. M. 12/28.01.2009, fapte prevăzute de art. 2, lit. e) din R.G.-8.

Consiliul de judecată a fost format din cinci ofițeri, cu grade de la locotenent la comandor, colegi de unitate ai locotenentului Gheorghe Alexandru, iar hotărârea a fost luată în unanimitate.

La ședința Consiliului, au fost prezenți locotenentul Alexandru și apărătorul ales de acesta. Pronunțarea hotărârii s-a făcut în prezența ofițerului judecat, acesta refuzând să ia la cunoștință, prin semnătură, de conținutul hotărârii, fapt care a fost consemnat într-un proces-verbal.

Potrivit prevederilor art. 23 din R.G.-8, ofițerul judecat poate formula o cerere de apel împotriva hotărârii adoptate de Consiliul de judecată, în termen de două zile lucrătoare de la data luării la cunoștință de conținutul acesteia.


Flotila 71 Aeriană