Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 152


Precizări referitoare la autorizația de acces la informații clasificate a domnului Corneliu Dobrițoiu


Ministrul apărării naționale, domnul Corneliu Dobrițoiu, posedă autorizație de acces la informații clasificate nivel Strict Secret de Importanță Deosebită (SSID), emisă la data de 10.05.2012, valabilă patru ani.

De asemenea, ministrul apărării naționale deține documente de securitate pentru acces la informații NATO și UE clasificate.

În conformitate cu Legea nr. 268 din 01/10/2007 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, accesul la informații clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, potrivit art. 15 lit. d) și e), este garantat, sub condiția validării alegerii sau numirii și a depunerii jurământului, pentru următoarele categorii de persoane:

a) Președintele României;
b) primul-ministru;
c) miniștri;
d) deputați;
e) senatori,

care, în concordanță cu atribuțiile specifice, sunt îndreptățite să aibă acces la informațiile clasificate fără îndeplinirea procedurilor prevăzute la alin. (1)-(3), respectiv la art. 28, în baza unor proceduri interne ale instituțiilor din care aceștia fac parte, avizate de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, după ce au luat cunoștință de responsabilitățile ce le revin privind protecția informațiilor clasificate și au semnat angajamentul scris de păstrare a secretului prevăzut la art. 36 alin. (3).


Biroul de Presă al Ministerului Apărării Naționale