Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 301


A doua zi a Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării, Bruxelles


A doua zi de dezbateri a debutat cu prezentarea priorităților pe anul 2014 ale Agenției Europene pentru Apărare (EDA) dar și a Raportului Anual al acesteia cu privire la cheltuielile statelor membre în domeniul apărării. Miniștrii apărării au salutat eforturile Agenției privind dezvoltarea proiectelor europene: realimentarea în zbor a aeronavelor, sisteme de avioane fără pilot, apărarea cibernetică și altele.

Tot astăzi, au fost programate două sesiuni de lucru în cadrul Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării: pregătirea Consiliului European din decembrie 2013 și operațiile și misiunile UE, cu accent pe EUTM Mali și Operația EUNAVFOR ATALANTA.

Referindu-se la Consiliul European din decembrie, ministrul Mircea Dușa a reiterat ideea potrivit căreia acest eveniment are o particularitate aparte, și anume conexiunea extinsă între dezvoltarea capacităților militare și industria de apărare.

Una dintre temele prioritare este capacitatea UE de a acționa ca furnizor de securitate contribuind la pacea și stabilitatea internațională. În acest sens, ministrul Mircea Dușa a apreciat importanța procesului de consolidare a industriei de apărare și rolul unei baze tehnologice competitive în dezvoltarea capacităților militare europene.

"Pentru România, un interes aparte îl constituie măsurile menite să sprijine întrepinderile mici și mijlocii. Măsurile coerente la nivel european vor contribui la consolidarea bazei tehnologice și industriale europene și la asigurarea unui mediu concurențial echitabil", a mai declarat ministrul român.


Biroul de Presă