Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 260


Comunicat de presă


Prevederile cuprinse în Ordonanța de Urgență adoptată de Guvernul României miercuri, 9 decembrie, cu referire la modificarea și completarea Legii nr. 223 din 2015 privind pensiile militare de stat, sunt rezultatul mai multor etape de negocieri la care au participat echipe de specialiști din Sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, împreună cu reprezentanți ai structurilor sindicale și asociative din sistem, precum și ai pensionarilor militari.

Misiunea asumată de echipa interministerială de specialiști a fost aceea de a remedia blocajele și dificultățile de natură legală și procedurală manifestate în punerea în aplicare a noii legi a pensiilor militare de stat.

Legea nr. 223 din 2015 privind pensiile militare de stat va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, de aceea era absolut necesar să se găsească o formulă care să fie adoptată până la sfârșitul anului și care să creeze condițiile aplicării acesteia, într-o formă sustenabilă și previzibilă, într-o manieră care să asigure echilibrul, coerența, realismul, dar și justa recompensare a rigorilor, constrângerilor și riscurilor specifice carierei militare.

A fost nevoie de clarificarea unor prevederi ale legii, care nu asigurau tratamentul unitar, just și echitabil între toți militarii, atât între cei care urmează să se pensioneze, cât, mai ales, între aceștia și cei deja pensionați.

Prin modificările survenite în cursul procesului legislativ al adoptării Legii nr. 223 din 2015 privind pensiile militare de stat, se creaseră contradicții de reglementare. Astfel, legea prevedea, la art. 2 lit. b) principiul egalității în stabilirea drepturilor, potrivit căruia se asigură un tratament nediscriminatoriu persoanelor aflate în aceeași situație juridică, însă lăsa posibilitatea luării în considerare, la stabilirea bazei de calcul, a unor venituri conjuncturale, de natură nesalarială, neaccesibile tuturor cadrelor militare, conducând astfel la stabilirea unor pensii foarte diferite în cuantum pentru militari care au avut cariere cvasiidentice.

În ceea ce privește modificările aduse nivelului de pornire a calculului pensiei, principiul avut în vedere este acela al evaluării juste a importanței carierei militare, cadrele fiind astfel motivate și cointeresate să dezvolte evoluția profesională pe durate cât mai mari, în consonanță și cu interesele instituțiilor angajatoare. Concret, pornind de la pragul de 65% stabilit pentru o vechime cumulată de 25 de ani, militarii primesc procente pentru fiecare an lucrat peste această limită, până la maximum 85%. Mai mult, la cuantumul pensiei stabilite astfel se adaugă, potrivit Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, un spor de până la 20% pentru militarii care au îndeplinit serviciul militar cel puțin 25 de ani.

Totodată, precizăm că, prin modificarea legii, neintrată încă în vigoare, nu au fost afectate dispoziții care protejează drepturile deja câștigate de beneficiari, respectiv menținerea în plată a cuantumului mai avantajos, precum și posibilitatea de a opta pentru modul de calcul mai favorabil pentru o perioadă de cinci ani de la aplicarea legii. Au fost, de asemenea, menținute prevederile referitoare la restituirea sumelor de care au fost privați unii pensionari în momentul trecerii la sistemul public de pensii.

Aceste abordări vin să garanteze faptul că niciunui pensionar militar nu îi vor fi, în niciun caz, diminuate veniturile aflate în plată.


Biroul de Presă