Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 262


PRIORITĂȚILE BUGETULUI M.Ap.N. 2016


Prioritățile operate în proiectul de buget al Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2016 susțin noile exigențe de creștere a capacității de apărare națională și de participare la apărarea colectivă, rezultate din politica aliată de adaptare la noul mediu de securitate cu impact pentru România.

Propunerea de buget pentru apărare în 2016 este de 11.230.284 mii lei (reprezentând 1,50% din PIB-ul utilizat ca bază de calcul pentru bugetul anului 2016 ), la care se adaugă credite de angajament în sumă de 1.571.100 mii lei, prin utilizarea cărora cheltuielile pe anul viitor pot ajunge la 1,70 % din PIB.

În condițiile în care execuția (prognozată) a bugetului pe 2015 va fi de până la 1,5 % din PIB-ul utilizat ca bază de calcul pentru 2015 , o astfel de alocare pentru anul viitor reprezintă o țintă intermediară realistă care:
 permite continuarea trendului ascendent început în anul 2013, când a fost stopat declinul bugetului apărării;
 conferă șansa unică de a accelera realizarea unor programe de înzestrare majore;
 dă credibilitate posibilității realizării saltului la 2% din PIB, începând cu 2017, conform Acordului politic național privind creșterea finanțării pentru apărare.

Prioritățile bugetare ale M.Ap.N. sunt calibrate pe prevederile Programului privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2027 și în perspectivă și se referă, în principal, la ridicarea nivelului de instruire, achizițiile pentru înzestrare, creșterea stării de operativitate a echipamentelor militare existente și continuarea participării la misiunile internaționale.

INSTRUIREA
Creșterea nivelului de instruire al militarilor români constituie una dintre prioritățile majore avute în vedere în procesul de planificare a resurselor financiare ale Apărării. Începând cu anul 2014, numărul de exerciții de instruire bilaterale sau multinaționale pe teritoriul României și în afara acestuia a crescut, anual, cu peste 25%. Pe parcursul anului 2015, au fost desfășurate peste 400 de exerciții majore, dintre care 112 bilaterale și multinaționale.

Tot din anul 2014, ca măsură cuprinsă în Planul de Acțiune pentru creșterea capacității operaționale a Alianței, România a inclus un număr semnificativ de exerciții multinaționale în programul de exerciții al NATO, o parte dintre acestea fiind interconectate cu exerciții similare desfășurate de alte țări.

Alocările prognozate pentru 2016 vor permite păstrarea ritmului de creștere în acest domeniu, în ceea ce privește complexitatea și numărul de participanți la exerciții.

ÎNZESTRAREA
Prin alocarea pentru înzestrare a 28,8% din bugetul M.Ap.N., România se încadrează, în 2016, în ponderea recomandată de NATO pentru cheltuielile de înzestrare.

Concomitent cu finanțarea programelor majore în derulare (în special Programul Avion multirol), bugetul propus pentru 2016 va permite inițierea unor programe de înzestrare critice pentru realizarea capabilităților asumate, cum ar fi:
 Realizarea sistemelor comunicații și informatică fix și dislocabil pentru Comandamentul Diviziei Multinaționale de Sud-Est;
 Modernizarea fregatelor T 22 R – etapa a II-a (capacitatea operațională completă) și alte echipamente pentru Forțele Navale;
 Achiziția/modernizarea unor mașini de luptă blindate
 Platforme de transport multifuncționale;
 Reparații capitale la unele aeronave;

De asemenea, bugetul propus va permite cofinanțarea proiectelor de investiții realizate prin Programul NATO de Investiții în Securitate – NSIP, inclusiv pentru implementarea proiectelor care vizează asigurarea condițiilor pentru prepoziționarea unor echipamente NATO pe teritoriul României;

OPERATIVITATEA ECHIPAMENTELOR MILITARE
Participarea armatei la misiuni și exerciții de pregătire impune, pe lângă asigurarea combustibilului necesar, și menținerea unei stări de operativitate corespunzătoare a echipamentelor militare. Bugetul propus pentru 2016 prevede alocarea de fonduri pentru mentenanța acestor echipamente, respectiv piese de schimb și lucrări de reparații. Va fi, de asemenea, asigurată cu prioritate starea de operativitate pentru toate structurile puse la dispoziția NATO, celor aflate în serviciul de luptă permanent și a celor destinate pentru reacția imediată, indiferent dacă participă sau nu la exercițiile planificate.

PARTICIPAREA LA MISIUNI INTERNAȚIONALE
Bugetul previzionat pentru anul viitor are în vedere susținerea financiară a participării la misiuni și operațiuni militare în afara teritoriului statului român. Suma alocată crește de la 138,2 milioane lei în anul 2015 la 143,4 milioane lei în anul 2016, asigurând integral această categorie de cheltuieli în conformitate cu aprobările CSAT, în principal pentru misiunea NATO din Afganistan Resolute Support.

Alocările bugetare previzionate pentru 2016 vor permite preluarea în totalitate a efectelor creșterilor salariale stabilite în anul 2015, precum și a celor generate de intrarea în vigoare a noilor reglementări aplicabile pensiilor militare, menținând accentul prioritar acordat cheltuielilor de sporire a capacității operaționale și de înzestrare cu tehnică modernă.


Biroul de Presă