Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 2


Precizări referitoare la pensiile militare de stat


Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Ministerului Apărării Naționale a fost emis Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.123/2015 pentru aprobarea „Normelor metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar”, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din data de 30.12.2015, data de intrare în vigoare a acestuia fiind 1 ianuarie 2016. Potrivit acestor dispoziții, militarii care au trecut în rezervă până la data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, respectiv până la data de 31.12.2010, trebuie să adreseze o solicitare centrelor militare în a căror rază teritorială își au domiciliul, în vederea reîncadrării activităților desfășurate în condiții de muncă, similar prevederilor aplicabile militarilor în activitate, în conformitate cu legislația actuală.

Reamintim că, începând cu 1 ianuarie 2016, pensiile militarilor stabilite, revizuite, recalculate sau intrate în plată în baza actelor normative din domeniul pensiilor, anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, devin pensii militare de stat și se vor recalcula, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și cu baza de calcul actualizată conform prevederilor care reglementează salarizarea militarilor (cu luarea în calcul a majorării cuantumului brut al soldelor funcțiilor de bază din luna decembrie 2015). Recalcularea se va face în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, iar drepturile vor fi acordate începând cu data de 01.01.2016. În situația în care se vor constata diferențe între cuantumul pensiilor recalculate și cuantumul pensiilor aflate în plată, se va păstra în plată cuantumul avantajos beneficiarului, acest cuantum fiind supus indexărilor anuale ulterioare, în conformitate cu dispozițiile art. 59 din Legea nr. 223/2015. Astfel, nicio pensie aflată în plată nu va scădea în urma procesului de recalculare pe baza noii legislații.

În ceea ce privește diferențele rezultate între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010, și cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificările și completările ulterioare sau în baza O.U.G. nr. 1/2011, acestea se vor restitui la cererea beneficiarilor, în mod eșalonat, pe o perioadă de cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Modalitatea de acordare a acestor diferențe se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, emise în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii. La această dată, proiectul de hotărâre sus-menționat este deja elaborat, fiind demarată procedura de semnare de către instituțiile cu atribuții în acest domeniu în vederea includerii pe agenda ședinței Guvernului în luna ianuarie 2016.

* * *

În vederea informării oportune a persoanelor interesate, pe pagina de internet a Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. ( http://cps.mapn.ro/) sunt disponibile precizări cu privire la noile prevederi legale din domeniul pensiilor militare de stat, care clarifică probleme ridicate și întrebări frecvente primite de la beneficiari. Această bază de date va fi actualizată permanent, în funcție de solicitări. Pagina de internet a casei de pensii a M.Ap.N. poate fi accesată și direct din pagina oficială a ministerului (www.mapn.ro), secțiunea „Pensii militare”.

Precizăm, de asemenea, că persoanele interesate pot obține informații și utilizând linia telefonică gratuită tip TELVERDE, cu numărul 0800.808.880, deschisă încă din anul 2010. La acest număr de telefon răspund, în zilele lucrătoare, în intervalul 8.00-16.00, specialiști ai Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N.


Secția Presă