Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 23


Priorități strategice pentru 2016, în dezbatere la MApN


În acord cu angajamentul de deschidere și transparență asumat de Guvernul României prin stabilirea unor sisteme novatoare de dezbateri și schimburi de idei, ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, a dispus crearea unui format de consultare cu reprezentanți ai Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, experți din sfera apărării și securității, precum și cu reprezentanți ai mediului asociativ al militarilor în rezervă în ceea ce privește stadiul și perspectivele de implementare a priorităților strategice ale Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2016.

Prima masă rotundă în acest format s-a desfășurat luni, 1 februarie, la sediul M.Ap.N. și a avut ca temă Alinierea structurii armatei și a managementului resurselor umane la cele mai bune practici NATO și la consecințele generate de noul mediu de securitate, cuprinsă în Planul Sectorial al M.Ap.N. pentru anul 2016.

Dezbaterile s-au axat pe opțiunile previzionate în ceea ce privește procesul de punere în acord a structurii organizatorice a M.Ap.N. cu procesele de adaptare strategică derulate la nivelul NATO și UE și consacrarea acestora prin proiecte legislative în acest domeniu, adaptate direcțiilor de evoluție a organismului militar românesc.

Au fost avute în vedere, în principal, explorarea soluțiilor și implicațiilor pentru trecerea treptată de la Statul Major General la conceptul predominant în spațiul Euro-Atlantic de Stat Major al Apărării, asigurarea unui statut unitar pentru întregul personal militar al ministerului și realizarea unui echilibru între diferitele categorii - cadre militare, soldați și gradați profesioniști, asigurarea mobilității pe funcții a personalului militar și a evoluției în carieră pe baze de previzibilitate și motivaționale, în raport de cerințele și nevoile instituției.

Ministerul Apărării Naționale își propune ca astfel de dezbateri sa aibă continuitate pe temele importante ale Armatei României, subsumate priorităților strategice asumate.


Secția Presă