Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 39


Prima sesiune a reuniunii de la Bruxelles


Prima sesiune a Reuniunii miniștrilor aliați ai apărării a fost dedicată analizării stadiului implementării Planului de acțiune privind creșterea capacității operaționale a NATO (RAP) și consolidării posturii de apărare și descurajare a Alianței.

Miniștrii au luat notă de progresele înregistrate în implementarea RAP și au decis continuarea acestui proces într-un ritm susținut, astfel încât, până la Summit-ul de la Varșovia, să fie realizate obiectivele asumate în anul 2014.

În același timp, a fost adoptată o decizie de principiu privind consolidarea prezenței înaintate pe flancul estic și s-a solicitat autorităților militare aliate să pregătească și să prezinte propuneri concrete în acest sens.

De asemenea, autoritățile militare urmează să avanseze sugestii de gestionare a provocărilor provenite din proximitatea sudică a NATO.

O altă decizie adoptată a fost cea privind declararea capacității operaționale inițiale a Capabilităților Întrunite de Culegere de Informații, Supraveghere și Recunoaștere (JISR) ale NATO.

Ministrul român al apărării a salutat progresele obținute în implementarea RAP și a prezentat contribuția României la acest proces, amintind dublarea participării naționale la Forța Îmbunătățită de Răspuns a NATO (enhanced NATO Response Force- eNRF), progresele obținute în activarea și operaționalizarea Unității NATO de Integrare a Forțelor și a Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est (MND SE), creșterea semnificativă a participării la exerciții și activități de instruire. A reafirmat angajamentul autorităților de la București de sporire a resurselor alocate apărării, în scopul atingerii obiectivului NATO de alocare a doi la sută din Produsul Intern Brut, începând cu anul 2017. Ministrul Motoc a susținut, totodată, deciziile privind consolidarea prezenței aliate înaintate în zona de est, prezentând viziunea României cu privire la măsurile care ar putea fi aplicate în acest sens pe dimensiunea sudică a flancului estic al NATO.


Secția Presă