Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 148


Participarea ministrului apărării naționale la reuniunea Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării


Ministrul apărării naționale, Gabriel Leș, a participat joi, 18 mai, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, în format al miniștrilor apărării din statele membre UE.

Reuniunea s-a desfășurat în perspectiva pregătirii Raportului de implementare a Strategiei Globale a UE în domeniul securității, document ce va fi prezentat de către Înaltul Reprezentant, Federica Mogherini, în cadrul Consiliului European din luna iunie a.c. În domeniul implementării Strategiei Globale, a fost analizat progresul cu privire la cooperarea structurată permanentă, revizuirea anuală coordonată a apărării, Grupurile tactice de luptă ale UE, precum și abordarea strategică a cooperării în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune cu statele partenere. De asemenea, Comisia Europeană a prezentat ultimele evoluții privind Planul european de acțiune în domeniul apărării și Fondul european pentru apărare.

Ministrul român al apărării naționale a reconfirmat angajamentele în direcția consolidării cooperării la nivel european în domeniul securității și apărării, de o manieră pragmatică, inclusivă și în complementaritate cu NATO. A salutat progresele înregistrate în direcția constituirii Capacității Militare de Planificare și Conducere, ca un pas important în dezvoltarea mecanismelor de planificare civil-militare la nivel UE. Legat de inițiativa Comisiei de creare a unui Fond european pentru apărare, ministrul Leș a subliniat importanța asigurării accesului la finanțare a industriilor de apărare din statele membre, în special a întreprinderilor mici și mijlocii.

Miniștrii au discutat evoluțiile recente în domeniul cooperării NATO-UE și stadiul implementării Declarației Comune de la Varșovia, cu participarea Secretarului General al NATO, Jens Stoltenberg. Cu acest prilej, a fost evidențiată importanța și relevanța legăturii transatlantice în actualul context complex de securitate. Totodată, miniștrii apărării au salutat înființarea Centrului de Excelență în domeniul amenințărilor hibride din Finlanda.

De asemenea, ministrul Gabriel Leș a participat la reuniunea Comitetului Director al Agenției Europene de Apărare, prilej cu care au fost abordate prioritățile și obiectivele pe termen lung ale Agenției, precum și rolul acesteia în procesul de implementare a Strategiei globale a UE pe dimensiunea de securitate. În context, ministrul român al apărării a subliniat importanța EDA în contextul eforturilor de consolidare a PSAC, pe direcțiile importante de implementare a Strategiei Globale.

În marja acestor reuniuni, ministrul Gabriel Leș a participat la un dejun comun cu miniștrii afacerilor interne, dedicat temei combaterii terorismului, cu accent pe legătura dintre dimensiunea internă și externă a securității europene, creșterea cooperării între misiunile PSAC și agențiile UE, precum și partajarea informațiilor între misiunile PSAC și agențiile specializate în domeniul justiției și afacerilor interne.


Secția Presă