Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 182


Concluziile Reuniunii miniștrilor apărării din statele membre NATO


Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO, desfășurată joi, 29 iunie, la Bruxelles, a inclus sesiuni dedicate descurajării nucleare, repartiției echitabile a responsabilităților în domeniul securității, posturii de apărare și descurajare, combaterii terorismului, cooperării NATO-UE, precum și o întâlnire dedicată Afganistanului, în formatul Misiunii „Resolute Support”.

România a fost reprezentată de o delegație condusă de Nicolae Nasta, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Evenimentul a evidențiat progrese generale în implementarea deciziilor anterioare vizând întărirea posturii aliate de descurajare și apărare, combaterea terorismului și cooperarea NATO-UE. Reuniunea a reconfirmat continuitatea, solidaritatea și unitatea Alianței în contracararea provocărilor actuale de securitate, fiind un bun prilej de pregătire a viitorului Summit aliat din 2018.

Cu acest prilej, oficialul român a subliniat evoluțiile pozitive în realizarea prezenței avansate adaptate a NATO („tailored forward presence” - tFP) în regiunea Mării Negre, mulțumind statelor aliate pentru afilierea de forțe sau trimiterea de personal la Brigada Multinațională și Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est. În mod special, au fost apreciate eforturile SUA, Germaniei și Italiei, care și-au anunțat, cu acest prilej, decizia de a afilia forțe pentru participarea la exerciții cu brigada multinațională din România. Aceste contribuții se adaugă dislocării anterioare a trupelor poloneze, precum și deciziei Portugaliei de a afilia forțe la brigadă.

De asemenea, oficialul român a evidențiat eforturile constante întreprinse la nivel național pentru implementarea prezenței înaintate adaptate, exemplificând prin realizarea capacității inițiale a Brigăzii Multinaționale de la Craiova, în aprilie a.c., și activarea, la 28 iunie, a Comandamentului brigăzii ca entitate militară NATO, cu statut de comandament militar internațional. A fost salutată, totodată, operaționalizarea prezenței înaintate din Polonia și statele baltice, la care contribuie și România. A subliniat importanța creșterii eficienței și coerenței prezenței înaintate pe tot flancul estic, precum și între aceasta și măsurile de întărire a posturii de descurajare și apărare pe flancul sudic.

Subliniind importanța intensificării cooperării NATO-UE, secretarul de stat Nasta a apreciat rezultatele obținute în implementarea propunerilor cuprinse în Declarația comună NATO-UE, îndeosebi în domenii de importanță deosebită pentru țara noastră, cum ar fi domeniul hibrid, cibernetic, operațional, al exercițiilor, precum și în sfera consultărilor politice. Totodată, a evidențiat importanța sincronizării și armonizării proceselor de planificare a apărării NATO și UE pentru generarea de capabilități în mod coerent și eficient de către ambele organizații.
Reuniunea a reprezentat un prilej de aprofundare a discuțiilor și accentuare a evoluțiilor deosebite înregistrate în implementarea deciziilor șefilor de stat și de guvern aliați din 25 mai a.c., privind împărțirea echitabilă a sarcinilor în cadrul Alianței și intensificarea rolului NATO în contracararea terorismului. În context, a fost general salutată decizia autorităților române de alocare a 2% din PIB pentru bugetul de apărare în următorii zece ani, începând cu 2017.

A fost reconfirmat sprijinul NATO acordat Afganistanului prin Misiunea „Resolute Support”, pentru consolidarea capacității forțelor afgane de securitate și apărare de a asigura stabilitatea și securitatea propriei țări. Oficialul român a evidențiat contribuția semnificativă a României la RSM și importanța continuării eforturilor comunității internaționale de identificare a unei soluții durabile pentru stabilitatea Afganistanului, inclusiv printr-un proces de reconciliere condus de Afganistan și susținut de vecinii săi.

În marja reuniunii miniștrilor apărării, reprezentantul României a participat la reuniunea statelor participante la gruparea multinațională condusă de Germania pentru dezvoltarea de forțe și capabilități destinate atât activităților NATO, cât și ale UE. În acest context, a fost apreciată contribuția României la această grupare și s-au analizat modalitățile prin care aceasta poate contribui la întărirea posturii de descurajare și apărare a Alianței.


Secția Presă