Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 391


Participarea ministrului apărării naționale la ceremonia semnării Notificării privind participarea la Cooperarea Structurată Permanentă (PESCO)


Ministrul Mihai Fifor a participat luni, 13 noiembrie, la Bruxelles, alături de ministrul Teodor Meleșcanu, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, în formatul miniștrilor apărării și de externe din statele membre ale UE.

Cu acest prilej, România a semnat Notificarea către Înaltul Reprezentant al UE și Consiliu privind asocierea țărilor interesate la procesul de cooperare structurată permanentă (PESCO).

Notificarea a fost semnată de 23 de state membre: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria. Prin semnarea Notificării, România se va situa în interiorul grupului celor mai active state membre ale UE, în domeniul securității și apărării.

PESCO reprezintă o formă intensificată de cooperare pe dimensiunea Politicii de Securitate și Apărare Comună, în conformitate cu prevederile Tratatului de la Lisabona. Lansarea PESCO constituie o prioritate pe agenda europeană și un mesaj important cu privire la angajamentul statelor europene de a consolida cooperarea în materie de securitate și apărare, pe fondul provocărilor majore de securitate cu care se confruntă UE.

În cadrul dejunului de lucru, au fost discutate progresele înregistrate în implementarea Strategiei globale a UE în domeniul securității și apărării, pe aspecte ce vizează pachetul pentru apărare: cooperarea structurată permanentă, revizuirea coordonată anuală a apărării, fondul european pentru apărare și capacitățile civile. Ministrul apărării naționale a exprimat sprijinul țării noastre pentru eforturile derulate pentru dezvoltarea rolului UE pe dimensiunea de securitate și apărare, subliniind importanța asigurării unui proces inclusiv și transparent, consolidarea complementarității UE – NATO, dezvoltarea PESCO, precum și a demersurilor ce vizează dezvoltarea industriei de apărare.

Referitor la PESCO, Mihai Fifor a evidențiat angajamentul României de a sprijini continuarea eforturilor în vederea operaționalizării acestui format de cooperare.

Pe parcursul reuniunii Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării, au fost discutate ultimele evoluții înregistrate pe dimensiunea cooperării NATO-UE, cu accent pe stadiul implementării Declarației Comune adoptată de cele două organizații în 2016. Ministrul român al apărării a salutat rezultatele obținute până în prezent în implementarea celor 42 de măsuri concrete și a exprimat susținerea pentru setul de noi propuneri privind implementarea Declarației Comune de la Varșovia ce urmează a fi agreat, la nivelul miniștrilor de externe din statele membre și aliate, în decembrie a.c.

Lucrările Comitetului Director al Agenției Europeane de Apărare (EDA) s-au concentrat pe propunerea de buget a Agenției pe anul 2018 și pe noile inițiative în domeniul apărării europene.

Ministrul apărării naționale a exprimat apreciere pentru eforturile depuse de EDA pe parcursul derulării exercițiului de evaluare a priorităților și obiectivelor Agenției pe termen lung și a evidențiat potențialul EDA în ceea ce privește rolul său în transpunerea nivelului de ambiție al UE în inițiative concrete.


Biroul presă