Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 88


M.Ap.N. continuă procesul de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari în anul 2018


Procesul de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari ai Armatei României continuă în anul 2018 cu o nouă etapă care a început luni, 2 aprilie, cu selecționarea candidaților care doresc să încadreze funcții de ofițeri, maiștri militari, subofițeri și soldați-gradați rezerviști voluntari.

Pentru anul 2018 sunt disponibile peste 3.400 de posturi, dintre care aproximativ 380 pentru ofițeri, aproximativ 140 pentru maiștri militari, aproximativ 680 pentru subofițeri și peste 2.200 pentru gradați și soldați rezerviști voluntari.

Recrutarea candidaților se va desfășura în perioada 2 aprilie – 8 iunie, iar selecția candidaților, repartizarea pe funcții, anunțarea candidaților declarați admiși și instruirea acestora se vor desfășura conform unui calendar care va fi anunțat în timp util.

Pentru înscrierea în procesul de recrutare și selecție, candidații se vor prezenta la sediile centrelor militare zonale, județene sau de sector pe a căror rază își au domiciliul, pentru a completa o cerere, având asupra lor următoarele documente:
a) actul de identitate, în original și în copie;
b) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim șase luni înainte de data depunerii;
c) acte de studii și alte documente care atestă alte competențe dobândite, în original și în copie;
d) permisul de conducere, în original și în copie, dacă este cazul, pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
e) livretul militar, în original și în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

La prezentarea la sediile centrelor militare, candidații vor fi informați cu privire la etapele procesulului de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari, respectiv unitatea militară în care urmează să susțină probele de selecție, unitatea sanitară militară unde urmează să susțină examinarea medicală, unitatea militară/centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire inițială (dacă este cazul).

De asemenea, candidații fără pregătire militară vor fi consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile și specialitățile militare pentru care aceștia prezintă aptitudini.

Pentru alte detalii, cei interesați se pot adresa centrelor militare județene sau de sector. Adresele poștale și datele de contact ale centrelor sunt disponibile pe pagina de internet destinată recrutării, accesând http://recrutare.mapn.ro/index.php?pagina=Contact.

* * *

În urma campaniei de recrutare și selecție a soldaților și gradaților rezerviști voluntari desfășurată în anul 2017, au fost recrutați 739 de candidați, dintre care 209 au semnat contracte cu unitățile militare beneficiare.

Procedurile de recrutare a rezerviștilor voluntari se desfășoară în baza Legii nr. 270 din 10 noiembrie 2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Rezerviștii voluntari reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă față de cea a personalului militar în activitate.


Biroul presă