Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 374


MESAJUL MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE, CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII ZILEI NAȚIONALE ȘI A CENTENARULUI ROMÂNIEI


Celebrăm astăzi, împreună, 1 Decembrie - Ziua de suflet a tuturor românilor, un veac de la înfăptuirea Marii Uniri - un secol de libertate și de unitate a poporului nostru în spațiul european.

La 100 de ani de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, care se consfințea unirea Transilvaniei cu România, putem afirma că procesul de înfăptuire a Marii Uniri din anul 1918 a fost și va rămâne pagina cea mai frumoasă a istoriei românești, măreția ei constând în faptul că desăvârșirea unității naționale a fost fapta istorică a întregii națiuni române. România Întregită a cuprins între granițele ei cetățenii români din Vechiul Regat, Transilvania, Basarabia și Bucovina.

Realizarea României Mari a fost rodul acțiunilor conjugate ale Armatei Române, care a scris pagini glorioase de eroism, și a factorilor politici, care au identificat cele mai potrivite căi de acțiune și au valorificat oportunitățile apărute odată cu sfârșitul Primului Război Mondial.

Consfințită prin tratatele semnate în cadrul Conferinței de pace de la Paris (1919-1920), Marea Unire, desăvâșită în anul 1918, nu ar fi fost posibilă fără participarea României la Marele Război, fără uriașele sacrificii de peste 330.000 de militari morți în luptă și în prizonierat. Ei sunt eroii României Mari, caractere curate care au luptat pentru realizarea unui ideal național - Întregirea Țării - „cea mai mare faptă din toată viața neamului nostru“, după cum spunea istoricul Nicolae Iorga.

Actul istoric din 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia, a însemnat și afirmarea identității noastre în rândul națiunilor progresiste ale lumii și a fost posibil prin concentrarea tuturor energiilor creatoare și patriotice ale poporului de pe pământul vechii Dacii. Pentru înfăptuirea Unirii - idealul păstrat viu ca o flacără aprinsă în sufletul tuturor românilor veacuri de-a rândul - și-au dat mâna atunci, într-un efort comun, inteligența politică, spiritul de dăruire și sacrificiu, conștiința acțiunii hotărâte puse în slujba poporului.

Armata a fost unul dintre pilonii pe care s-a construit edificiul național, iar sacrificiul ostașilor pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial a fost răsplătit de izbânda Marii Uniri înfăptuită prin voința tuturor românilor.

Armata României marchează Centenarul Marii Uniri prin proiecte, manifestări și evenimente organizate pe plan național și european, în semn de omagiu pentru cei care au murit luptând pentru libertate, credință și întregirea neamului și care au pus, prin jertfa lor, Patria mai presus decât propria existență. Prin participarea la activitățile prilejuite de aniversările și comemorările principalelor momente din istoria României, Armata demonstrează că este continuatorul tradițiilor de luptă ale poporului român.
Toți cei care, sub jurământ de credință, au ales destinul de a fi permanent în slujba țării, fie militari activi, cât și în rezervă sau în retragere, știu că istoria României s-a scris cu multe sacrificii, iar fiecare palmă de pământ a Patriei a fost apărată cu credință, onoare și demnitate de către Armata Română.

Prețuim și onorăm Ziua Națională a României, o păstrăm în suflet ca pe un simbol sfânt, cu credința că nu este misiune mai înălțătoare decât să slujești, sub Jurământ, Patria în care te-ai născut.

Apropiindu-ne de zilele noastre, ne amintim cum Armata României a plătit, pe parcursul unei perioade de profunde transformări și participări la misiuni externe, tributul său de sânge și lacrimi. Cinstim memoria celor 29 de militari români căzuți la datorie în toate teatrele de operații în care ne-am angajat, și transmitem un mesaj de mulțumire și respect celor peste 180 de militari răniți în aceste acțiuni. Armata a plătit acest greu preț, nu doar în afara granițelor țării, ci și în misiuni îndeplinite pe teritoriul național, pentru ca România să-și poată îndeplini obligația de a fi parte activă a comunității internaționale, la efortul mondial de construcție a unei lumi mai bune și mai sigure. Sacrificiul camarazilor noștri de arme nu a fost și nu este și nu va fi niciodată zadarnic.

Anul 2018 este unul esențial pentru evoluția armatei. Cu un buget de 2 la sută din PIB pentru al doilea an consecutiv, specialiștii militari au putut demara importante programe de înzestrare cu sisteme de armament noi, programe aflate în diferite stadii de elaborare și finalizare. Astfel, militarii noștri vor putea face față și mai bine decât au făcut-o până acum, provocărilor de o complexitate crescândă, fiind mai bine echipați, mai bine instruiți și fiind parte integrantă, și nu de puține ori esențială, a unor misiuni ale NATO și UE.

Anul care se încheie în curând a consacrat, totodată, participarea cu succes a Armatei României la cele mai mari exerciții din istoria Alianței Nord-Atlantice, creându-se astfel premisele unor succese viitoare și în anii ce urmează. De asemenea, au continuat misiunile militarilor români în teatrele de operații din Afganistan și Balcanii de Vest, dar și contribuția României în nordul flancului estic al Alianței, prin trimiterea unor detașamente militare în Polonia. Vă asigur că tot acest efort național, pentru că trimiterea unor militari în operații externe este un efort afectiv și material al întregii țări, nu trece neobservat de către partenerii din NATO. Astfel, încă de la primele măsuri luate pentru întărirea securității regionale ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia, aliații au răspuns favorabil tuturor propunerilor României de stabilire a unor comandamente pe teritoriul său, ultima fiind în această vară când, în urma Summit-ului de la Bruxelles, Consiliul Nord-Atlantic a agreat propunerea României de a găzdui un comandament de forțe terestre, de nivel corp de armată - 3 stele, pe teritoriul său.

Aceste măsuri sunt completate de multe altele, asumate la nivel bilateral pe timpul reuniunilor miniștrilor apărării din țările NATO. Astfel, aliații se angajează și trimit constant militari care să încadreze posturile din comandamentele NATO de pe teritoriul României, iar țări precum Canada și Marea Britanie sprijină misiunea de Poliție Aeriană condusă de către Forțele Aeriene Române, prin trimiterea, prin rotație, a unor forțe și mijloace pentru întărirea securității și a integrității spațiului aerian aliat, în cadrul misiunii enhanced Air Policing (eAP).


* * *


Avem în fața noastră un viitor an 2019 deosebit de complex, preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene fiind unul dintre elementele de maximă preocupare în prima jumătate a anului viitor. Ca și celelalte ministere și instituții din arcul guvernamental, M.Ap.N. au parcurs toate etapele de pregătire a preluării acestui mandat deosebit de important pentru România cât și pentru Uniunea Europeană. În acest sens, afirm cu tărie că prioritățile și temele de interes de pe timpul deținerii de către României a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în ceea ce privește domeniul apărării și al securității (întărirea capabilităților de apărare europene, consolidarea cooperării NATO-UE, cu accent pe legătura transatlantică, precum și continuarea eforturilor Comisiei Europene de alocare a fondurilor destinate cercetării în domeniul apărării), vor fi în mod corespunzător și profesionist abordate, astfel încât, la jumătatea anului viitor să putem vorbi despre îndeplinirea cu succes a onorantului mandat de Președinție a Consiliului UE.

Spiritul Mari Uniri, înfăptuită la Alba-Iulia acum o sută de ani, este astăzi mai actual ca oricând. În fața provocărilor de tot felul, atât interne cât și din afara țării, singura opțiune pe care o putem alege este să fim uniți!

Mesajul pe care Armata României îl transmite astăzi cetățenilor țării este desprins din lecția Marii Uniri, de încredere în forțele proprii, de unitate și de speranță în viitor, în virtutea interesului nostru național. Românii și-au dovedit, nu de puține ori, credința în destin și în forța națiunii noastre și vă asigur că Armata României onorează, prin tot ceea ce face, încrederea populației în această instituție fundamentală a statului.

Adresez, totodată, cu prilejul acestei sărbători sfinte a neamului românesc, felicitări și urări de sănătate și succes în activitate întregului personal al Armatei, familiilor acestora, precum și veteranilor de război, cadrelor militare în rezervă și în retragere, tuturor cetățenilor țării.

Dumnezeu să binecuvânteze poporul român, Armata României și să odihnească în pace sufletele eroilor neamului nostru!


* * *


La mulți ani, România!

MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE

GABRIEL LEȘ


Biroul presă